Steun voor doorbraakprojecten rond bagger en bermgras

Grondstoffenketens met bermgras in Rijnland en circulaire baggerindustrie in Zuid-Holland zijn de twee circulaire doorbraakprojecten die komende twee jaar met subsidie van de provincie Zuid-Holland gaan werken aan het oplossen van structurele belemmeringen en aan opschaling, voorbij de pilotfase.  

,,De natuurlijke reststromen in Zuid-Holland kunnen een belangrijke grondstof vormen. Hiervoor is samenwerking wel essentieel. Ik ben blij dat wij als provincie deze twee projecten die tot een doorbraak kunnen leiden ondersteunen. Ik kijk ernaar uit om de circulaire toepassingen van bagger en maaisel straks in het echt te kunnen zien”, aldus gedepupeerde Meindert Stolk (Economie en innovatie) bij de bekendmaking tijdens een bijeenkomst van het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen bij de GKB groep in Barendrecht.

,,We hebben gekozen voor projecten die leiden tot systeemverandering; daar waar we echt naartoe moeten”, aldus transitiemanager Marloes Arkesteijn van de provincie Zuid-Holland.

Samen leren en kennis delen

De provincie kent een subsidie van in totaal 500.000 euro toe aan de initiatiefnemers. In totaal waren er acht aanvragen voor 1,5 miljoen euro. Vanuit de provincie en vanuit het Vernieuwersnetwerk wordt gekeken hoe ook deze projecten kunnen worden ondersteund.

Ook beide ‘winnaars’ deden een handreiking naar de andere inzenders: ,,Heb je een vergelijkbare pilot? Sluit bij ons aan. We lopen geheid tegen dezelfde zaken aan”, aldus Richard Liebrechts en Livio Bod van het project in Rijnland. Ook Boukje Vastbinder van Noorderwind en Abbe Hekkert van Blauwe Bagger willen de kennis die ze opdoen in het project heel graag met de anderen delen.

Sociale innovatie

Twee jaar geleden was de provincie initiatiefnemer van het inmiddels bloeiende Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen. Voor dit netwerk van onder meer decentrale overheden, natuurorganisaties, groenaannemers, maakbedrijven en kennispartijen, komt de subsidie als een mooie stap om met elkaar echt aan de slag te gaan.

Transitiemanager Marloes Arkesteijn van de provincie Zuid-Holland: ,,Deze subsidieregeling is uniek, omdat we hiermee ruimte bieden voor de sociale innovatie die vaak nodig blijkt om echt circulaire businessmodellen te kunnen bouwen. Veel technische oplossingen en bijbehorende subsidie/ investeringsmogelijkheden zijn er al, terwijl je ziet dat het bij opschaling vaak vastloopt op onze huidige manier van denken, doen en organiseren. Deze subsidieregeling richt zich op het mogelijk maken van de fundamentele vernieuwing die nodig is om impact te maken.” 

Het subsidieplafond werd bijna drie keer overschreden. Marloes: ,,We waren aangenaam verrast door de vele initiatieven, en zagen veel gedrevenheid in de projectvoorstellen. Dan is het natuurlijk jammer dat je niet iedereen subsidie kunt toekennen. Tegelijkertijd ben ik erg blij met de twee veelbelovende projecten die we nu gaan ondersteunen, en verwachten een impuls van deze projecten voor het gehele netwerk en de circulaire economie.” 

Naar een gezamenlijke verwerkingshub

In Rijnland gaan 30 betrokken partijen met elkaar een proces in om tot een nieuwe keten en governance te komen, met nieuwe structuren waarin geld en waarden worden verdeeld. Concreet gaat het om het komen tot een hub waar meerdere fracties kunnen worden verwerkt. ,,Het gaat om anders denken, doen en organiseren, waardoor er straks een hub is die ook voor andere reststromen dan bermgras kan worden benut.” Lees meer over dit project.

Bagger als sexy grondstof

Voor een hoogwaardiger verwerking van de 40 miljoen kuub Zuid-Hollandse bagger per jaar is het Circulair Bagger Consortium opgezet om al lerend de circulaire mogelijkheden in kaart te brengen. Uiteindelijk moet bagger een ‘sexy grondstof’ worden. Lees meer over dit project.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Uitkomsten hackathon: Meer oog voor de wilg

Vijftien pioniers van de BlueCity Wilgen Hackathon presenteerden donderdag 9 februari in Meerkerk de verschillende toepassingen van de wilg in een bio-circulaire economie: het opstarten

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies