Veelgestelde vragen

Hieronder vind je informatie over natuurlijke reststromen en ons netwerk. Mis je een antwoord of heb je een aanvulling. Neem contact op via info@natuurlijkereststromen.nl.

Over natuurlijke reststromen

We richten ons op natuurlijke reststromen uit het openbaar gebied, zoals bermgras, riet, waterplanten, oevermaaisel, kroos, hout, …..

Deze storymap geeft inzicht in verschillende Zuid-Hollandse reststromen, de data is afkomstig uit verschillende bronnen. Onder ‘bedrijven’ zijn de reststromen te vinden uit openbaar groenbeheer.

De meeste natuurlijke reststromen uit de provincie belanden bij composteerders of bij andere afvalverwerkers. Er zijn pilots met boeren voor het maken en gebruiken van bokashi, goed gefermenteerd organisch materiaal dat wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Boeren gebruiken natuurlijke reststromen ook ter vervanging van stro en stalmaaisel. Verder zijn er proeven om reststromen te verwerken tot producten, zoals isolatiemateriaal, tegels, papier, etc.

Over het vernieuwersnetwerk

Het vernieuwersnetwerk is een lerend netwerk. Met elkaar willen we kennis en ervaring uitwisselen, gezamenlijk werken aan projecten en stappen zetten om uiteindelijk te zorgen dat de natuurlijke reststromen in Zuid-Holland binnen de provincie worden hergebruikt, op allerlei manieren.

Het netwerk is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. In het netwerk nemen mensen deel van provincie, gemeenten, terreinbeheerders, ondernemers, mensen van onderwijsinstellingen, start-ups. Kortom, vernieuwers die aan de slag willen of zijn met natuurlijke reststromen en op zoek zijn naar partners, informatie en mogelijkheden. Iedereen die zich thuisvoelt bij de ambities van dit netwerk en deel wil uitmaken van dit lerend netwerk, is welkom.

Wij geloven er in dat voor het verwaarden van reststromen regionale samenwerkingen van belang zijn. Vandaar dat we het netwerk in eerste instantie richten op actieve spelers in de Zuid-Hollandse keten. Maar uiteraard ben je van harte welkom om kennis te halen en te delen als je van elders komt of als je bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling elders is gevestigd.

Je kunt meedoen door je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dan ontvang je informatie over onze (online) bijeenkomsten. Ook via onze LinkedIn-groep kun je op de hoogte blijven, zelf kennis, informatie, activiteiten en vragen delen. En je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies