Over het
Vernieuwersnetwerk

Het openbaar groen in Zuid-Holland brengt veel natuurlijke reststromen voort. Denk aan bermgras, sloot- en rietmaaisel, blad, snoei- en stamhout, slib en sediment, eendenkroos, lisdodde en schapenwol. Van gemeentelijke wegen, N-wegen, vaarwegen, recreatie- en natuurgebieden.

Het gaat om grote hoeveelheden: alleen al aan berm- en slootmaaisel uit Zuid-Holland jaarlijks 220 kiloton of wel 30.000 volle vrachtwagens – een file van Rotterdam tot Parijs.

Grondstoffen

De deelnemers aan het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen in en rond de provincie Zuid-Holland beschouwen deze biomassa niet langer als afval, maar als grondstoffen in een nieuwe, circulaire economie die Zuid-Holland kan verrijken. Op weg naar de landelijke en provinciale ambitie: een 100 procent kringloopeconomie in 2050.

Onze inzet is om de natuurlijke reststromen uit de provincie duurzaam, hoogwaardig en dichtbij te verwaarden. En daarmee ook het probleem van het opraken van grondstoffen, bodemdaling, verzilting, teruggang in biodiversiteit en de CO2-uitstoot een halt toe te roepen.

Kansen: kleinschalig en grootschalig

Er zijn tal van kansen. Van het toepassen binnen een regio als bodemverbeteraar tot het grootschalig industrieel verwerken tot bijvoorbeeld biobased bouwmateriaal. Van het onbewerkt benutten tot het uitsplitsen in grondstoffen als eiwitten, vezels en mineralen.

Het Vernieuwersnetwerk levert nieuwe kennis op, nieuwe samenwerkingen, nieuwe producten. Dat draagt bij aan de lokale circulaire economie, een gezonde bodem en meer biodiversiteit.

Pilot- en doorbraakprojecten

Om onze ambities te verwezenlijken zullen we – naast individuele activiteiten – de komende jaren ook een aantal gezamenlijke pilotprojecten realiseren die impact maken. Deze doorbraakprojecten dienen als voorbeeld voor ‘het nieuwe normaal’, zoals:

• Nieuwe waardenketens.
• Circulair aanbesteden vanuit terreinbeheerders.
• Kringlopen sluiten in bodemverbetering.
• Grondstoffen verbeteren.
• Ondersteunen ketensamenwerking.
• Productinnovatie challenges.

Met degenen die daaraan willen bijdragen gaan we deze projecten concretiseren, opzetten en gezamenlijk op zoek naar coalitiepartners en financieringsmogelijkheden.

Ambities en kernwaarden

Wij roepen alle organisaties die natuurlijke reststromen ook zien als grondstoffen voor de nieuwe economie op om zich aan te sluiten en samen verschil te maken.

Lees meer in ons  ambitiedocument en doe mee, net als deze vernieuwers!

Bekijk hieronder ook de start van het Vernieuwersnetwerk op 5 november 2020 waarin tal van vernieuwers aan het woord komen. En de vervolgbijeenkomsten vol informatie en inspiratie.

Contactpersonen van het Vernieuwersnetwerk

Roos Marinissen

Roos Marinissen

Adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Marloes Arkesteijn - Vernieuwersnetwerk-natuurlijke-reststromen-2021-Zout-Fotografie-51 (2)

Marloes Arkesteijn

Transitiemanager Groene grondstoffen & Voedsel van de provincie Zuid-Holland

Documenten

In samenwerking met

Ons netwerk

Initiatieven

Waardewenders verwerkt bermgras in papier en karton

Waardewenders maakt gerecycled papier en karton met bermgras van ecologisch beheerde bermen. Wat Herrejan Veenema betreft, is dit nog maar het begin van allerhande circulaire toepassingen voor organische reststromen.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies