Marloes Arkesteijn

Transitiemanager Groene grondstoffen & Voedsel van de provincie Zuid-Holland

Waarom heb je het initiatief genomen tot de oprichting van het vernieuwersnetwerk?

,,Vanuit de provincie Zuid-Holland werken we aan een 100 procent circulaire economie in 2050. Dat klinkt en is nog heel erg abstract en ver weg. Tegelijkertijd moeten we gewoon aan de slag! Daarom heb ik gekeken waar al energie zit en waar we praktisch met circulair aan de slag kunnen. Ik zag dat al een aantal mensen in onze provincie met veel passie bezig waren met het ‘verwaarden van natuurlijke reststromen’, maar nog veelal op losse eilandjes. Terwijl de transitie naar nieuwe circulaire waardeketen vraagt om regionale samenwerking en het bundelen van krachten om knelpunten op te lossen. Vandaar dat ik kwartiermakers heb gevraagd om de ‘losse eilandjes’ te verbinden tot een vernieuwersnetwerk met gezamenlijke ambities.”

Hoe zie jij jouw rol?

,,Goed om te beseffen is dat we als provincie meerdere petten hebben in dit netwerk. Enerzijds zijn we binnen dit netwerk een van de ketenpartijen vanuit onze rol als terreinbeheerder van onder meer de bermen langs de N-wegen. Zelf heb ik de rol vanuit Circulair Zuid-Holland om jullie als netwerk te faciliteren bij jullie ambities. Bijvoorbeeld door kennismaking en kennisdeling te faciliteren, innovaties te stimuleren, en op te halen wat er moet veranderen op het gebied van beleid- en regelgeving. Daarnaast maak ik het ook graag concreet en tastbaar, door het initiëren van challenges op ‘waardeloze’ reststromen zoals schapenwol, eendenkroos en kerstbomen. Daar leren we van en bereiken zo ook direct een groter publiek.

Ik vind het mooi om te zien hoe de Zuid-Hollandse vernieuwers elkaar steeds meer opzoeken

“Ik vind het mooi om te zien hoe de Zuid-Hollandse vernieuwers elkaar steeds meer opzoeken, en kijk uit naar jullie ideeën voor gezamenlijke ‘doorbraakprojecten’ die het verschil gaan maken. En het mooie is, met elkaar plaveien we niet alleen een weg voor de verwaarding van natuurlijke reststromen en meer biodiversiteit, maar zorgen we ook voor circulaire impact op andere terreinen zoals de kringlooplandbouw, en (biobased)bouw en infra.”

Contact

Wil je in contact komen met Marloes Arkesteijn? Mail naar m.arkesteijn@pzh.nl

Ons netwerk

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies