Carolien van Eykelen

Adviseur Organische stromen bij de gemeente Rotterdam

,,Binnen de gemeente Rotterdam werk ik aan een langetermijnstrategie voor alle organische stromen. Dus niet alleen die uit de buitenruimte, maar ook het gft-afval dat we bij onze bewoners inzamelen. Samen met collega’s binnen en buiten de gemeente onderzoeken we wat er nodig is om organisch materiaal zo hoogwaardig mogelijk, zo lang mogelijk te gebruiken op een manier die bijdraagt aan circulariteit, biodiversiteit en het beperken van de CO2-uitstoot. Dat gaat om het doen van pilots en onderzoek, maar ook om aanbestedingen of het lobbyen voor andere wetgeving.”

Wat kom je brengen en halen?

,,Het spreekt vanzelf dat ik graag onze ervaringen deel, vooral ook die waar we zelf veel van hebben geleerd. Daarnaast sta ik open voor samenwerkingen. Ook dat is voor mij een vanzelfsprekendheid. We staan allemaal voor dezelfde opgave. Met de provincie werken we nu al samen bij verschillende pilots, zoals de wol, bokashi en de kerstbomenchallenge. Daarnaast ben ik heel nieuwsgierig naar de aanpak van organische stromen in andere gemeenten. Ik denk dat we nog heel veel van elkaar kunnen leren. Daarom ben ik ook zo blij met dit kennisnetwerk.”

Contact

Rotterdam heeft een circulair programma. Wil je in contact komen met Carolien? Mail c.vaneykelen@rotterdam.nl of bel 0622918247.

Ons netwerk

Laura Melkert

Adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies