CoP en netwerksessies helpen doorbraakprojecten verder

Zuid-Holland kent sinds april 2023 twee doorbraakprojecten rond circulaire reststromen uit de openbare ruimte: Circulair Bagger Consortium en Grondstoffenketens op basis van natuurlijke reststromen in Rijnland. Als Vernieuwersnetwerk ondersteunen we deze projecten op hun ontwikkelvragen. 

Dit doen we in een Community of Practice en met bijeenkomsten van het brede netwerk. Begin november kwamen we hiervoor voor het eerst bij elkaar in Leiden.

Afwegingskader toetsen

Met de CoP toetsten we een concept-afwegingskader waarin je per onderwerp kunt bekijken of de reststroom past in een kleine kringloop of dat er een mogelijkheid is om deze hoogwaardig te verwaarden. En in hoeverre dit bijdraagt aan bijvoorbeeld een gezond en schone leefomgeving of circulariteit. Zo moet een score ontstaan die de betrokken partijen (omgevingsdiensten, (lokale) overheden, aannemers, verwerkers) een gezamenlijk kader gaat bieden om doordachte keuzes te kunnen maken. 

Leidende principes onder de loep

Een groep van circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, provincie, gemeenten, onderwijs en Rijkswaterstaat nam ‘s middags 6 leidende principes onder de loep: hoogwaardig, meervoudig, duurzaam, circulair, dichtbij en ontwikkelgericht. Wat betekenen deze principes in de praktijk en met welke woorden maken we dit precies en generiek? Immers voor iedereen kunnen de woorden een andere lading hebben, terwijl we behoefte hebben aan een gedeelde, heldere definitie van wat we meer of minder circulair vinden. Dit is nodig om samen stappen te kunnen zetten in het hoogwaardig verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte.

Onder bezielende leiding van de Argumentenfabriek werden de leidende principes aangepast en aangevuld. Binnenkort komt hiervan een overzichtelijk document beschikbaar. 

Op 17 januari is er weer een bijeenkomst van de CoP en het netwerk. Dan gaan we met elkaar aan de slag met de zo belangrijke wet- en regelgeving.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies