Lidwien Reyn

Procesbegeleider en community builder

Ik ben Lidwien Reyn van Netwerk en Co. Wat ik doe is overheden en kennisorganisaties begeleiden bij het vormgeven van wilde toekomstplannen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Ik stimuleer co-creatie, verbind in netwerken, faciliteer leren in Communities of Practice en organiseer samenwerking en verandering. De proceskant van het creëren van duurzame waarde is “mijn pakkie an”. Vanaf november 2021 ga ik als procesbegeleider en communitybuilder het netwerk ‘natuurlijke reststromen’ begeleiden en neem ik het stokje over van Youetta Visser en Sandra van Kampen.

De deelnemers aan het netwerk ‘natuurlijke reststromen’ zie ik als mensen die op een positieve manier bijdragen aan de volgende stap op weg naar een circulaire economie. Ieder vanuit eigen kracht, met plezier en stap voor stap.  Het idee dat de natuur en biodiversiteit baat heeft bij jouw product, gebouw of handeling, vind ik erg inspirerend. Als we dat ieder voor zich doen, komen we verder, maar om ook echt de systemen te veranderen waarbinnen we opereren, moeten we samen al lerende doen.

Ik mag bijdragen aan het (door)ontwikkelen en uitbouwen van een goed functionerend netwerk. Dat betekent voor mij een vitaal netwerk waarin mensen zich zinvol en betrokken voelen, waar ruimte is voor nieuwsgierigheid, leren en creativiteit en waar je de energie voelt afspatten. Het tweede deel van mijn opdracht is te ontdekken wie er project overstijgende kansen en knelpunten kunnen oppakken en diegenen te ondersteunen in de manier waarop doorbraken zijn te realiseren met gezamenlijke projecten. Dit is voor mij een mooie kans om de Zuid-Hollandse transitieaanpak en de ambities van de netwerkdeelnemers aan elkaar te verbinden!

Contact

Wil je in contact komen met Lidwien Reyn? Mail naar lidwien@netwerkenco.nl

Ons netwerk

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies