Jappe de Best

Lector Biobased resources & Energy bij MNEXT, Avans Hogeschool

Waarom zijn jullie aangesloten bij het Vernieuwersnetwerk?

,,In MNEXT doen we met studenten onderzoek naar de verwaarding van reststromen in de breedste zin van het woord. We hebben ervaring opgedaan in de projecten Grasgoed en Grassification. Grasgoed richtte zich op verwaarding van gras uit natuurgebieden en Grassification op bermgras.”

Beide projecten keken naar de hele keten: hoeveel gras is er? Hoe transporteer je het? Wat is de kwaliteit en hoe kun je het toepassen? Cascadering is hierbij een belangrijk aandachtspunt: het volledige gebruik van de reststroom. De kwaliteit van het aanbod aan reststromen verschilt nogal eens. Als je meerdere toepassingen maakt, kun je op basis van de kwaliteit van het gras kijken welke toepassing mogelijk is. Aan de andere kant kun je beter inspelen op de afzetmarkt met meerdere toepassingen. En heb je betere business cases, omdat er meerdere producten beschikbaar zijn. Bij Grassification is gras gescheiden in een vezel- en een sapfractie. De vezels zijn o.a. toegepast in een picknicktafel (i.s.m. Millvision) en een natuurpad. Het sap wordt toegepast als voedingsstof voor algen en planten.

Wat kun je aanbieden?

,,Samen met bedrijven en overheden willen we dit proces van verwaarden een stap verder brengen. Onze studenten kunnen helpen bij onderzoek naar toepassingen van organische reststromen.”

Contact

Wil je in contact komen met lector Biobased Resources & Energy Jappe de Best of zijn collega’s? Kijk op MNEXT.nl, mail naar jh.debest@avans.nl of bel 088-5258097.

Ons netwerk

Laura Melkert

Adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies