Naar een circulaire baggerindustrie in Zuid-Holland 

Het Circulair Bagger Consortium is een van de twee circulaire doorbraakprojecten die door de provincie Zuid-Holland worden ondersteund om concrete stappen vooruit te kunnen zetten.

Eva Aarts is medeoprichter van het Circulair Bagger Consortium. Dit doorbraakproject richt zich op de circulaire toepassingen van baggerspecie. De komende tien jaar komt er per jaar minimaal 100.000 kuub baggerspecie vrij in de provincie Zuid-Holland. Deze baggerspecie wordt nu meestal niet of laagwaardig hergebruikt – terwijl de mogelijkheden voor circulaire toepassingen gigantisch zijn. Zo staat de bouwsector in de provincie te springen om lokale, CO2 arme, duurzame grondstoffen en producten.  

Wat houdt jullie doorbraakproject precies in?  

,,Wij gaan een circulaire baggerindustrie opzetten in de provincie Zuid-Holland. Op dit moment wordt een aanzienlijk deel van de bagger nog gestort in baggerdepots op de Maasvlakte. We starten met het marktpotentieel van alle afzetmogelijkheden voor baggerspecie én de huidige problemen in kaart te brengen. We gaan antwoorden vinden op de vraag: waarom lukt het ons nu nog niet, terwijl de techniek er voor duurzame oplossingen vaak al is? En daarmee gaan we aan de slag. Dit doen we met verschillende type organisaties: van start-ups, MKB tot overheid. Partners die betrokken zijn: Waterweg, Blauwe Bagger, Noorderwind, Spaak Circular Solutions, Waterschap Hollandsche Delta, Waterschap Rijnland. Ook BlueCity en de Unie van Waterschappen krijgen een rol in de komende twee jaar.“ 

Welke waarde heeft deze subsidieregeling voor jullie?  

,,Tot nu is onze samenwerking met provincie Zuid-Holland heel prettig geweest. Deze subsidieregeling erkent dat er niet alleen behoefte is aan ondersteuning voor technische ontwikkeling, maar dat je circulaire producten alleen kan leveren in een circulaire economie. Wij moeten met elkaar net zo hard gaan werken aan circulaire ketens en randvoorwaarden als aan nieuwe innovatieve producten.” 

Welke doorbraken hoop je dat er aan het einde van het project gerealiseerd zijn?  

,,In het doorbraakproject willen we met dit consortium, dat hopelijk in die twee jaar nog verder groeit, werken aan acht reeds geïdentificeerde uitdagingen, die grootschalige productie en gebruik van baggerspecie in de bouwsector op dit moment in de weg staan. Deze acht uitdagingen variëren van de logistieke toelevering van bagger, ontbreken van overzicht van welke soorten bagger op welke manier verwaard kunnen worden, tot het ontbreken van een breed gedragen circulair aanbestedingsproces voor zowel baggeren als inkoop circulaire bouwmaterialen. Naast het werken aan het wegnemen van deze barrières gaan we samen projecten ontwikkelen en implementeren. Een voorbeeld hiervan is een circulair baggerdepot opzetten waar de baggerspecie mag én kan worden verwaard. Daarmee testen we onze oplossingen gelijk in de praktijk, leren we samen en maken we gelijk impact.” 

Wat is jullie droom?  

,,Dat we over 10 jaar alle Nederlandse bagger hoogwaardig en duurzaam gebruiken! In de realiteit betekent het dat baggerspecie soms naar de boer gaat, en soms tot straatsteen wordt gemaakt. Wij gaan in provincie Zuid-Holland deze industrie opzetten.” 

Contact

Heb je vragen en/of suggesties, neem contact op met het Circulaire Bagger Consortium.

Delen:

Gerelateerde initiatieven

Oplossing wolstapel: samenwerken in collectief

Wol is een restproduct en verdwijnt net als bermmaaisel veelal op de stort of in verbrandingsoven. Het Hollands Wol Collectief verbindt producenten en makers om de beschikbare 2 miljoen kilo wol van 890.000 schapen per jaar wel te benutten.

Schoon riet Delfland vervangt stro in de stal

Schoon riet als strovervanger voor koeien in de stal. Het Hoogheemraadschap van Delfland grijpt sinds enkele jaren terug op deze traditie. Technisch medewerker Ben van Schie benut hiervoor de 5 kilometer-regeling.

‘Focus en keten nodig
voor slim verwerken’

Als leverancier van hernieuwbare grondstoffen zet Den Ouden Groep in op het slim verwerken van groen uit het openbaar gebied. Compost als duurzame bodemverbeteraar blijft daarnaast de belangrijke basis.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies