Rotterdam: pilots voor
een circulaire stad

Goed beschouwd is de stad een grote groene schatkamer. Ieder jaar komt er zoveel materiaal vrij. Blad, gras, riet, maaisel, wol, hout, takken, eendenkroos.

,,Voor alle stromen in de stad Rotterdam hebben we de ambitie om zoveel mogelijk grondstoffen zo lang mogelijk zo hoogwaardig mogelijk opnieuw te gebruiken. Dat geldt ook voor de organische stromen.”

Die ambitie wordt niet alleen ingegeven door de afspraken waaraan Rotterdam zich heeft gecommitteerd in Van Zooi naar Mooi; Programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023. Het is ook hard nodig, stelt Carolien van Eykelen, adviseur van het gemeentelijk programma Rotterdam Circulair. Op veel plekken in de stad is sprake van grondplaatsuitputting. Door het afvoeren van organisch materiaal is de grond uitgeput geraakt. Dat gaat ten koste van bomen, planten en biodiversiteit.

Wat is jullie aanpak?

,,Er is nog veel werk te verzetten voordat we zover zijn. De grote puzzel is om in kaart te brengen welke materialen we in de stad produceren en in welke hoeveelheden. Ook moeten we weten aan welke materialen behoefte is en wat er nodig is om de match de maken. Dat vraagt voor de komende jaren nog een grote dosis nieuwsgierigheid, het doen van pilots en onderzoek. Ook is het belangrijk om uit te vinden wat de ‘beste’ oplossingen en toepassingen zijn. Want bij circulariteit gaat het niet alleen om prijs. Circulariteit is een optelsom van kosten en baten, zoals de effecten op de uitstoot van CO2, het effect op biodiversiteit, klimaatadaptie, transport, productinnovatie, samenwerking in de keten. Eigenlijk zijn we op zoek naar een Meer-waarde-indicator.”

Welke pilots doen jullie?

Op dit moment doet Rotterdam al een aantal pilots. Carolien somt ze op.

  • Eind november hebben de collega’s van Reiniging blad van verharding ingezameld. Daar is bokashi van gemaakt. Dat gaan we toepassen op een aantal plekken in de stad waarbij we onderzoek doen naar biodiversiteit, infiltratie en onkruiddruk. Met deze pilot doen we mee aan een groot landelijk onderzoek met 53 pilots van Circulair Terreinbeheer. Al deze pilots dragen bij aan de kennis over bokashi. Op termijn wordt het daardoor hopelijk mogelijk dat bokashi een toegelaten bodemverbeteraar wordt.
  • In Reyeroord experimenteren we met eendenkroos. Daar worden tegels van geperst met plantenzaden.
  • Er loopt een onderzoek naar de houtketen. Jaarlijks worden in Rotterdam zo’n 2500 bomen gerooid. Daar zitten veel verschillende kwaliteiten tussen. We onderzoeken wat de meest hoogwaardige toepassing is voor de verschillende kwaliteiten.
  • Er loopt een pilot met de 6000 kilo wol van de 2000 Rotterdamse schapen die ons gras kort houden. De wol heeft nu een negatieve waarde, en wordt veelal verbrand. Dat is jammer omdat het een hoogwaardig materiaal is. Ook in de wol zitten veel verschillende kwaliteiten. Voor de gemeente Rotterdam onderzoekt ontwerper Christien Meindertsma welke producten je van de wol kunt maken. Voor de Provincie heeft Blue City een Wolhackaton georganiseerd om te komen tot een economisch levensvatbare toepassing van wol.

Veilig ondernemen

,,Met het doen van pilots en onderzoek zijn we er natuurlijk nog niet. Daarvoor is het ook belangrijk dat het voor ondernemers makkelijker wordt om veilig te ondernemen met grondstoffen die we nu nog ‘afval’ noemen. De wet- en regelgeving is ingesteld op een ‘lineaire’ economie. Daarbij gaat de wet ervanuit dat materialen aan het einde van hun levensduur worden afgedankt. Het gebruik van afvalstoffen als grondstof is daardoor ingewikkeld en aan veel regels gebonden.”

Circulair Loket

,,Voor circulaire ondernemers betekent dat vaak een langdurige en kostbare zoektocht naar de juiste procedures en vergunningen. Om ondernemers te helpen heeft de gemeente als eerste in Nederland een Circulair Loket geopend. Dat wordt bemand door DCMR Milieudienst Rijnmond. Het Circulair Loket ondersteunt ondernemers om antwoorden te vinden op hun circulaire vragen. Het neemt daarmee een belangrijke hobbel voor de circulaire economie in Rotterdam weg”, aldus Carolien van Eykelen.

Contact

Wil je in contact komen met Carolien van Eykelen? Je kunt haar mailen op c.vaneykelen@rotterdam.nl.

Delen:

Gerelateerde initiatieven

Waardewenders verwerkt bermgras in papier en karton

Waardewenders maakt gerecycled papier en karton met bermgras van ecologisch beheerde bermen. Wat Herrejan Veenema betreft, is dit nog maar het begin van allerhande circulaire toepassingen voor organische reststromen.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies