In circulaire keten bermmaaisel in Rijnland verwaarden

‘Grondstoffenketens op basis van natuurlijke restromen in Rijnland’ is een van de twee circulaire doorbraakprojecten die door de provincie Zuid-Holland worden ondersteund om concrete stappen vooruit te kunnen zetten.

Richard Liebrechts is medeoprichter van het Grondstoffen collectief Rijnland.  Met hun doorbraakproject wil het collectief een circulaire keten op gang brengen rondom bermmaaisel. Deze natuurlijke reststroom wordt dan niet langer als afval gezien, maar als grondstof. 

Wat houdt jullie doorbraakproject precies in? 

,,Met ons doorbraakproject willen we een circulaire keten op gang brengen die draait op reststromen en voorbij pilots gaat, richting opschaling. We hebben in eerste instantie gekozen voor bermmaaisel en richten ons in in eerste instantie op de regio Rijnland. Uit dit bermmaaisel maken we grondstoffen voor producten ten behoeve van de bodem, bouw en buitenruimte, maar dragen we ook bij aan het herstel van bodemkwaliteit en biodiversiteit.” 

Met welke partners werk jullie aan dit project? 

,,Voor elke positie in de keten hebben we een partner aan tafel – zoals te zien is in deze infographic. We zitten aan tafel met de eigenaren van het maaisel; de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Groenalliantie van Staatsbosbeheer. We werken samen met hun groenaannemers, loonwerkers, een coöperatie van boeren en technologiepartijen voor de bewerking van het bermmaaisel. En we gaan aan de slag met boeren, bouwaannemers en glastuinbouwbedrijven in het gebruik van de bodemverbeteraars, isolatiepanelen en substraatvervangers die geproduceerd gaan worden. Tot slot zijn ook de omgevingsdiensten en bijvoorbeeld de Hogeschool Leiden aangesloten.” 

Wat is er bereikt aan het einde van dit doorbraakproject? 

,,We willen het fundamenteel vernieuwend denken gaan toepassen op ons doen en op de manier waarop we ons organiseren. Concreet gaan we bermmaaisel door middel van een vervezelingstechniek verwerken tot grondstof voor toepassingen in de bouw en de buitenruimte, en organiseren we de kleine kringloop naar de bodem. Hiermee ervaren we direct in de praktijk tegen welke praktische en juridische problemen je aan loopt als je bermmaaisel in de huidige omstandigheden in een circulaire keten wilt brengen en gaan we deze met elkaar oplossen.  

In het verleden zijn in diverse pilots deze toepassingen geproduceerd en getest. Dit is de eerste keer dat ze vanuit hetzelfde bronmateriaal worden geproduceerd. Hiermee zetten we de eerste stap naar het grootschalig en duurzaam verwaarden van bermmaaisel.  

Wat betreft de organisatie zoeken we naar een ‘common-owned’ organisatiemodel die een verdienmodel vertegenwoordigt voor alle deelnemende partners waarin niet winst, maar juist waarde maximalisatie voor de regio centraal zet. Die omslag moeten we kunnen bereiken.” 

Contact

Je kunt met vragen en/of suggesties contact opnemen met Richard Liebrechts of Livio Bod.

Delen:

Gerelateerde initiatieven

Versnipperaar verwerkt
blad op locatie

Bladeren op grasvelden opzuigen, direct verkleinen en weer uitstrooien, zodat ze dienen als bodemverbeteraar. Een circulair idee van de gemeente Rotterdam, uitgewerkt door groenaannemer GKB uit Barendrecht: de bladversnipperaar.

Waardewenders verwerkt bermgras in papier en karton

Waardewenders maakt gerecycled papier en karton met bermgras van ecologisch beheerde bermen. Wat Herrejan Veenema betreft, is dit nog maar het begin van allerhande circulaire toepassingen voor organische reststromen.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies