Analyse keten bermgrasmaaisel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een bermmaaiselketen ontwikkeld waarin deze reststroom hoogwaardig kan worden toegepast.

Begonnen is met een levenscyclusanalyse (LCA) van de huidige keten. Daarna zijn op basis van een multi-criteria filter analyse alternatieve toepassingsmogelijkheden tegen elkaar uitgezet en is aansluiting gezocht met de inkooppraktijken van de provincie. Een conclusie is dat maximaal 2.000 ton bermmaaisel nodig is voor het behalen van een CO2 neutrale Zuid-Hollandse bermmaaiselketen. Lees ook de overige resultaten.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies