Verkenning naar verwerkingshubs

In een verkenning naar verwerkingshubs is gekeken hoe verwerkers en makers in Zuid-Holland elkaar kunnen versterken om meer organische reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier te verwerken tot input voor een circulaire economie. Lees de verkenning.

Menukaart geeft inzicht

Daarnaast is er een menukaart opgesteld met per verwerker inzicht in welke grondstoffen zij verwerken, welke diensten zij kunnen bieden aan makers, welke bewerkingsslagen zij uitvoeren op de organische reststromen en onder welke voorwaarden zij willen samenwerken.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Zuid-Holland voedt
haar eigen bodem

Voor de coalitieverkenning ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’ gaan &Flux en KnowWhy in opdracht van de provincie Zuid-Holland komende maanden aan de slag om een burg te slaan tussen groene reststromen en bodemverbeteraar.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies