Doorbraakproject Bermgras ‘op de wagen’

Genoeg gepraat! Nu is het tijd voor actie, voor een doorbraak. Het spel is op de wagen! Bij de kick-off van het doorbraakproject Bermgras eind juni gingen dertig aanwezigen concreet aan de slag met de werkpakketten. Het doel: een circulaire keten op gang brengen die bermmaaisel uit en in Rijnland oogst, grondstoffen voor bodem, bouwen buitenruimte produceert én bijdraagt aan herstel van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Liefst in een gezamenlijke bewerkingshub met een gezamenlijk verdienmodel. ,,En met als stip op de horizon: opschalen en de weg plaveien voor andere reststromen’’, zegt projectleider Richard Liebrechts. ,,Ja, het is een ambitieus programma, daar zijn we voor gewaarschuwd. Maar we moeten voort. Het water staat ons aan de lippen en het mag best pijn gaan doen. Elke bijeenkomst is de opkomst groot. Dat betekent dat we met een zinnige ontwikkeling bezig zijn.”

Concreet resultaat

Een groep toegewijde ondernemers, ambtenaren en adviseurs uit de regio Rijnland en omgeving zijn in 2022 drie keer bij elkaar gekomen om de ideeën en ambities te trechteren. Zij willen nu toewerken naar een concreet resultaat en gaan komende twee jaar aan de slag.

De provincie Zuid-Holland verstrekt subsidie om dit circulaire doorbraakproject – voorbij de pilot – mogelijk te maken. Tijdens een bijeenkomst van het Vernieuwersnetwerk natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte in april werd dit bekend gemaakt. Het andere doorbraakproject dat financiële ondersteuning krijgt gaat aan de slag met bagger als reststroom.

Werkpakketten

Afgelopen weken zijn voor Bermgras vijf werkpakketten gedefinieerd en trekkers aangesteld om met teams aan de slag te gaan. Robbert-Jan van Vliet van Loonbedrijf Van Vliet en Bodemkracht trekt werkpakket 1: de kleine kringloop realiseren; laaghangend fruit en processen en technieken in kaart te brengen.
Antonija Marjanovic kijkt met haar team naar het meervoudig verwaarden; naar producten, vezels en natte fracties, en bewerkingstechnieken en schetst scenario’s en een businesscase voor de hub. Aletta Martens gaat aan de slag met de randvoorwaarden voor het anders organiseren: naar een gezamenlijk aansturings- en verdienmodel.
Het team van Livio Bod en Richard Liebrechts buigt zich over de technologische mogelijkheden en keuzes die moeten worden gemaakt in het bewerken van de grondstoffen tot producten die aftrek vinden in de regio. Ook een locatiekeuze voor de be-/verwerkingshub en het zoeken naar financiering hoort in dit werkpakket.

Uitdaging

Lidwien Reyn gaat aan de slag met de Ontwikkelplaats circulaire grondstofketens. Want hoe kom je tot een structurele verandering en gaan we van incidentele naar inherente circulariteit? Waar ecologie gaat voor economie. Dat is de uitdaging.

Studenten zullen worden ingeschakeld om onder meer data te verwerken. Ook de CoP rond circulair inkopen en aanbesteden voor groendiensten levert input voor het project. Lidwien: ,,We staan voor gedeeld eigenaarschap. We moeten samen zoeken: hoe gaan we het doen, welke rol heeft eenieder en hoe wordt de waarde verdeeld, zodat het goed is voor alle deelnemers en de aarde.”

Aansluiten?

Het netwerk staat uitdrukkelijk open voor andere gemeenten, aannemers, technologiepartners en andere ondernemers, ook van buiten de regio Rijnland. Bekijk de presentatie van de aftrap en lees het plan van aanpak. Mocht je meer willen weten of denk je concreet iets aan het netwerk bij te kunnen dragen, neem dan contact op.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies