Webinar Groene afvalstromen

Voor het landelijke platform Stadswerk verzorgden Marloes Arkensteijn en Lidwien Reyn de webinar Groene afvalstromen, zoals bermgras en bagger. Stadswerk Nederland is dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving. Marloes en Lidwien deelden hun ervaringen met de circulaire transitie-aanpak ook buiten de […]

Kerstbomen worden potgrond

Kerstbomen uit Nissewaard, Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn nu als potgrond te koop bij de Dille & Kamille. Tijdens een Kerstbomenchallenge in 2021, een initiatief van provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Rotterdam, was een van de ideeën: Het Grondstoffenbos. Kerstbomen die twee weken in een woonkamer hebben gestaan worden daarna op straat gezet. […]

Onderzoek organische bodemverbeteraars

In de nieuwe Jaarrapportage van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer vind je informatie over de samenstelling van de (bij de pilots) onderzochte organische bodemverbeteraars, waaronder bokashi en verschillende vormen van bewerkt en onbewerkt maaisel en/of blad uit het groenbeheer in de stad. Verder is onderzoek gedaan naar de effecten van de toepassing van de bodemverbeteraars op […]

Doorbraakproject Bermgras ‘op de wagen’

Genoeg gepraat! Nu is het tijd voor actie, voor een doorbraak. Het spel is op de wagen! Bij de kick-off van het doorbraakproject Bermgras eind juni gingen dertig aanwezigen concreet aan de slag met de werkpakketten. Het doel: een circulaire keten op gang brengen die bermmaaisel uit en in Rijnland oogst, grondstoffen voor bodem, bouwen […]

Veel input voor handreiking circulair inkopen groendiensten

De Community of Practice Circulair inkopen groendiensten is inmiddels een aardig eind samen op weg.  De groep bestaat uit 27 professionals verdeeld over 12 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. De ambitie van de groep is een maximale bijdrage te leveren aan een circulaire economie, het behouden en versterken van de ecologie, minimaliseren klimaatverandering […]

Impressie landelijke CT-dag: Denken en werken met grondstoffen

Tijdens de negende landelijke bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer spraken 80 deelnemers over ‘Denken en werken met grondstoffen’. Rolf Balvert van de GKB groep was een van de gastsprekers. Rolf Balvert is betrokken bij meerdere CT-pilots in de regio Rijnmond waarin agrariërs bokashi maken en toepassen. Hij ‘ontzorgt’ hen door onder andere te helpen […]

Tafel van grasmaaisel voor Waterschap

Waterschap Hollandse Delta voert jaarlijks meer dan 10.000 ton maaisel af. Hoe kan het waterschap dit hoogwaardiger inzetten? Het innovatieve bedrijf VanHier ontwierp een tafel met de contouren van het gebied, waar de toplaag uit maaisel bestaat. Benieuwd hoe de tafel er uit ziet? Bekijk hem hier

Rol bermgras in veenvervanger

Een reeks lokale reststromen, waaronder bermgras, is geïnventariseerd en gerangschikt naar geschiktheid als veenvervanger, in opdracht van SIGN. De grootste kansen voor het inzet van duurzame veenvervangers liggen in eerste instantie bij universele potgronden voor de hobbymarkt. Grotere volumes zijn alleen van een beperkt aantal lokale reststromen beschikbaar, zoals bermgras, dierlijke mest en champost. Een […]

Vezelverwerkingshubs: urgentie om op te schalen

Met het Vernieuwersnetwerk waren we in april te gast bij de GKB Groep in Barendrecht. Daar kregen we een toelichting op het bedrijf, gingen in gesprek over vezelverwerkingshubs: nu en naar de toekomst en werden provinciale subsidies bekend gemaakt voor twee circulaire doorbraakprojecten. De GBK groep is een veelzijdig familiebedrijf. Vanuit de verwerking van riet, […]

Laura Melkert

Adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)