Circulair financieren: Maak waarde in hele keten helder

Samen met het Vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland bogen we ons op 26 juni over het thema circulair financieren. Deskundigen, ondernemers en financiers deelden hun kennis over circulaire verdienmodellen, ketencoöperaties, een waardeketenmodel, launching costumers en risico’s en stappen die leiden naar financiering. We waren te gast bij het ArtCenter Delft. Circulair Finance lab: risico’s en inkomsten […]

Gezamenlijke intake voor circulaire ondernemers

De provincie Zuid-Holland werkt met vijf omgevingsdiensten samen in de aanpak voor een gezonde en veilige circulaire economie. Een van de concrete stappen is het opzetten van een gezamenlijke intake. Sneller overzicht Innoverende bedrijven krijgen te maken met veel verschillende overheden: gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap, NVWA, ministeries van I&W en LNV etc. De provincie Zuid-Holland […]

Oproep: waar loop jij exact tegenaan bij wetten en regels?

Bij onze netwerkbijeenkomst Wetten voor de Kringloop in januari waren vertegenwoordigers van de ministeries van I&W, LNV, Circulaw, de provincie Zuid-Holland en gemeente Amsterdam. Zij  informeren elkaar nu informeel over ontwikkelingen, onder meer rondom het vraagstuk afval-geen afval. Binnen de provincie is Jente de Vries samen met collega’s Lichelle en Fedrick een onderzoek gestart naar […]

Tips van Janno Heinen voor circulair inkopen

Janno Heinen was een van de deelnemers aan de CoP Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten. Hij deelt zijn tips om circulair inkopen te versnellen en ervaringen uit zijn praktijk als beleidsadviseur bij de gemeente Dordrecht. ,,Onderteken het manifest MVOI – Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen – zodat je jezelf committeert om met circulair inkopen aan de […]

Steward Ownership-handleiding voor impact start-ups gelanceerd

Een handleiding vol concrete (juridische) handvatten die circulaire startups helpen om hun impactvolle missie voor de lange termijn te borgen met steward-ownership. VanHier, Fairm, BlueBlocks en Hollands Wol Collectief, startup-begeleider Noorderwind en expertorganisatie We Are Stewards hebben dit document ontwikkeld in een cocreatie-traject, mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. Circulaire ambitie De ambitie van de startups […]

Zorgen dat we harder gaan en mensen meenemen in het verhaal van vervuiling

Het probleem van vervuiling in bermgras en bagger is groot, maar er zijn innovatieve technische oplossingen beschikbaar. Die moeten we samen verder brengen en mensen vertellen over het belang van een schone berm. ‘We zijn een rijdende trein en moeten zorgen dat die harder gaat rijden.’ Vervuiling opspeuren en opschonen is de derde uitdaging van […]

Hackthon vervuilde bagger

Een doorbraak rond vervuilde bagger forceren. Dat is de inzet van de hackathon die BlueCity organiseert. Voor de zomer worden de uitkomsten gedeeld. Het doel is om inzichten te delen en in kaart brengen wat er nu mis gaat, te begrijpen wat er nodig is voor structurele economische en ecologische oplossingen en daarop te handelen […]

MIT-subsidie open voor R&D-samenwerkingsprojecten

De provincie Zuid-Holland opent op 9 april de MIT-subsidieregeling, onder meer voor projecten in de circulaire economie. De MIT richt zich op R&D en innovatie door MKB-ers. Er zijn twee typen subsidies: een haalbaarheidsstudie, (max 20.000 euro) en een samenwerking (50.000 tot 350.000 euro). Wees er snel bij: de MIT is vaak al op de […]

Whitepaper toepassing wilgenhout

Het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, ontwikkelt een whitepaper over de veelzijdige toepassing van wilgenhout. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De waarde van de wilg is groot. De boomsoort ondersteunt meer dan 450 verschillende insectensoorten. Daarnaast houdt de wilg veel CO₂ vast door haar snelle groei. […]

Rotterdam opent Bokashihoop

Rotterdam heeft in maart een grote Bokashihoop geopend op het terrein van de circulaire materialenbank. De gemeente experimenteert al 5 jaar met deze Japanse bodemverbeteraar. Het begon als pilot met twee miljoen kilo bladeren die de gemeente jaarlijks inzamelt en groeide uit tot onderzoek naar de Rotterdamse bodem. Daaruit bleek dat door de bestaande grond […]

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies