De bodem is de oplossing: wat <br>heeft welke bodem nodig?

Op een zonnige middag kwamen vernieuwers uit heel de regio naar de Polderij in Maasluis. Deze netwerkbijeenkomst ging verder met ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’. Hoofdvraag: Wat kunnen natuurlijke reststromen betekenen voor de kwaliteit van de bodem en aan het sluiten van kringlopen? Wie zijn daarvoor nodig en wat kunnen we organiseren? Eigenaarschap landbouwer Wie […]

‘Lokaal geproduceerde bodemverbeteraars zijn van goede kwaliteit’

Het gebruik van lokaal geproduceerde bodemverbeteraars heeft geen negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. De resultaten van het eerste onderzoeksjaar (2021) zijn in juni 2022 gepubliceerd. In ‘Duiding resultaten Kennisprogramma CT’ zijn de resultaten kort samengevat én wordt aangegeven welke bouwstenen het onderzoek oplevert voor de […]

Koplopers dromen over doorbraakproject met bermgras in Rijnland

Waarom is het hoogwaardig en regionaal verwaarden van bermgras nog steeds geen dagelijkse praktijk? Zo’n veertig enthousiaste koplopers (ondernemers, overheid, onderwijs) willen hierin verandering brengen. In twee sessies werken zij vanuit het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen toe naar een doorbraakproject voor de regio Rijnland. ‘Vertrouwen is de basis’ Ondanks een decennium lang aan verkenningen, analyses en […]

Samenwerken aan een circulaire regio; van schattig naar schaal

De netwerkbijeenkomst van 19 april stond in het teken van gezamenlijk doorbraken creëren. Samen ingrediënten verzamelen die nodig zijn om te komen van individuele initiatieven naar samenwerken aan/in een circulaire regio. Van schattige initiatieven naar opschalen en ketensamenwerking. Op een zonnige middag op een locatie die uitnodigde tot creativiteit ontmoetten twintig netwerkleden elkaar. Passie en […]

Netwerkbezoek aan NewFoss: Impact maken met isolatieplaten van grasvezel

Het Vernieuwersnetwerk was vrijdag 18 maart te gast bij NewFoss in Uden. Het bedrijf richt zich nu op de productie van isolatiemateriaal uit grasvezel. CTO Jeoffrey van den Berg noemde het na afloop ,,de leukste rondleiding’’ die hij in de pilotfabriek heeft gegeven. NewFoss ontwikkelde vanaf 2010 een bioraffinage proces. Daarbij wordt biomassa via het […]

Terugblik eerste netwerkbijeenkomst van 2022

Zes vraagstukken rondom het bewerken van reststromen besproken in eerste netwerkbijeenkomst van 2022 Midden in de week van de circulaire economie kwamen we met zo’n 45 deelnemers bij elkaar om in gesprek te gaan over het bewerken van reststromen. Mag ik je telefoonnummer?Niet voor niets heette dit een netwerkbijeenkomst. We begonnen met 1-op-1 ontmoetingen om […]

Lectorale rede Jappe de Best, Biobased Resources & Energy

‘Don’t WASTE the future: residual streams as a source for raw materials and energy’ is de titel van de lectorale rede van Jappe de Best. Hij werd op 3 februari officieel lector Biobased Resources & Energy van Avans Hogeschool. “It’s not easy being green” is een bekende uitspraak van Kermit de Kikker uit de Muppetshow. […]

Netwerken op 10 februari: verwerken reststromen tot grondstof

Onze eerste netwerkbijeenkomst valt in de Week van de Circulaire Economie. Het thema op 10 februari is persen, drogen, mixen, roeren: hoe verwerken we een reststroom tot grondstof? Van 15.00 tot 17.00 uur, opnieuw online, is er volop kans elkaar te spreken én we hebben inhoudelijke sprekers die met je in gesprek gaan over uitdagingen […]