MIT-subsidie open voor R&D-samenwerkingsprojecten

De provincie Zuid-Holland opent op 9 april de MIT-subsidieregeling, onder meer voor projecten in de circulaire economie. De MIT richt zich op R&D en innovatie door MKB-ers. Er zijn twee typen subsidies: een haalbaarheidsstudie, (max 20.000 euro) en een samenwerking (50.000 tot 350.000 euro). Wees er snel bij: de MIT is vaak al op de […]

Whitepaper toepassing wilgenhout

Het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, ontwikkelt een whitepaper over de veelzijdige toepassing van wilgenhout. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De waarde van de wilg is groot. De boomsoort ondersteunt meer dan 450 verschillende insectensoorten. Daarnaast houdt de wilg veel CO₂ vast door haar snelle groei. […]

Blauwe Bagger wint innovatieprijs

Blauwe Bagger, van het Circulaire Bagger Consortium, heeft op 11 maart in de categorie Startups de Scale Innovation Award gewonnen in de regio Drechtsteden.,,Wij hebben hier weer veel motivatie opgedaan en nieuwe contacten gelegd”, aldus Tom Kloosterman van Blauwe Bagger. ,,Op naar een circulaire baggerketen binnen en buiten de Drechtsteden.” In Nederland hebben we elk […]

Greenhub Zuid-Holland

Greenhub Zuid-Holland, onder deze naam werkt het doorbraakproject Grondstoffenketens op basis van natuurlijke reststromen in Rijnland aan een locatie waar bermmaaisel en organische stromen die vrijkomen uit de (glas-)tuinbouw hoogwaardig en meervoudig worden doorontwikkeld tot producten voor de bodem, de bouw en de buitenruimte. Bekijk de nieuwe website.

Van bagger tot bouwmateriaal

Start-up Blauwe Bagger is onderdeel van het Circulaire Bagger Consortium. Oprichter Abbe Hekkert vertelt over ambities en het ontwerpen en opzetten van een circulair baggerdepot: een plek voor het voorbewerken van de bagger, om er producten van te kunnen maken. Lees verder

Circulaire vernieuwing: ‘Juridisch is al veel mogelijk’

Eigenaarschap, voortgezet gebruik, het ontdoen van, einde afvalstatus, grijs gebied. Woorden die veel aan de orde kwamen tijdens onze netwerkbijeenkomst op 17 januari over Wetten voor de kringloop. We gingen dieper in op de uitdagingen en kansen voor circulaire economie – met name voor de doorbraakprojecten rond bermgras en bagger – binnen de huidige wet- […]

Terugblik 2023: Vernieuwersnetwerk in beweging

Ons Vernieuwersnetwerk Natuurlijke reststromen in Zuid-Holland is volop in beweging. Behalve inspiratie en ontmoeting werken we sinds 2023 in een Community of Practice en tijdens de netwerkbijeenkomsten samen aan de aanpak van hardnekkige belemmeringen van de circulaire doorbraakprojecten rond bermgras en bagger. Ook is samengewerkt aan een Handreiking circulair inkopen groendiensten, een argumentenkaart met leidende […]

Doorbraakprojecten: ‘Geweldige kans voor versnellen biobased bouwen!’

De zes doorbraakprojecten biobased bouwen zien de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland als een enorme stimulans om door te pakken. ‘De subsidie maakt het voor ons eenvoudiger meer mensen aan het werk te zetten en te versnellen’, zegt Remko Roest van Tomatenloof Verbindt. Behalve Tomatenloof Verbindt ontvangen de Stro Inblaascoalitie, Stadsgrond, Wilgen in Business, Coöperatieve […]

Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten

Met als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen via het circulair inkopen van groendiensten hebben deelnemers in een Community of Practice afgelopen maanden gezamenlijk een handreiking tot stand gebracht. De handreiking is bedoeld voor iedereen die binnen inkopende organisaties aan de slag gaat met circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) […]

Leidende principes voor inzet van natuurlijke reststromen

Om bij het verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte dezelfde heldere definitie te kunnen hanteren, heeft het Vernieuwersnetwerk zes leidende principes uitgewerkt. Deze principes zijn relevant bij de toepassing van natuurlijke reststromen als biogrondstof; bermmaaisel en bagger voor de bodem, bouw of de buitenruimte. Een groep van circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, […]