Gezamenlijke intake voor circulaire ondernemers

De provincie Zuid-Holland werkt met vijf omgevingsdiensten samen in de aanpak voor een gezonde en veilige circulaire economie. Een van de concrete stappen is het opzetten van een gezamenlijke intake.

Sneller overzicht

Innoverende bedrijven krijgen te maken met veel verschillende overheden: gemeente, provincie, omgevingsdienst, waterschap, NVWA, ministeries van I&W en LNV etc. De provincie Zuid-Holland trekt nu een experiment om bij een dergelijke aanvraag een intake te plannen met meerdere overheden. Zo kan een bedrijf veel sneller in kaart krijgen wat wel en niet kan, welke vergunningen nodig zijn, welke stappen gezet moeten worden etc.

Dit is recent in gang gezet voor het bedrijf Semilla. Deze onderneming haalt onder meer stikstof en fosfaat uit menselijke urine en maakt daarmee een schone en veilige meststof. Maar het gebruik van dit soort stoffen is lastig. Je hebt immers te maken met een afvalstof. Wat mag daarmee? En mag het eindproduct als meststof op de bodem worden gebracht?

Netwerk opbouwen

,,We zijn nu binnen de overheden een netwerk aan het opbouwen”, vertelt Jente de Vries van de provincie. ,,Uiteindelijk moet het vanzelfsprekend worden dat bij een innovatieve aanvraag direct meerdere overheden worden betrokken en de ondernemer snel in beeld krijgt hoe het traject eruit kan zien.’’ Wordt vervolgd.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vraag en aanbod op WeGrow Biobased Markt

WeGrow heeft een online Biobased markt opgezet waar aanbod en vraag samen komen: van biobased materiaal, producten en kennis tot een oproep voor samenwerkingspartners. WeGrow

Greenhub Zuid-Holland

Greenhub Zuid-Holland, onder deze naam werkt het doorbraakproject Grondstoffenketens op basis van natuurlijke reststromen in Rijnland aan een locatie waar bermmaaisel en organische stromen die

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies