Hackaton voor wilgenhout

BlueCity maakt zich deze winter hard voor hout, met twee Hout Hackathons: wilgenhout en kruislaaghout. Per Hackaton is plek voor 10 tot 15 pioniers met relevante kennis, expertise en ervaring over het onderwerp, die willen bijdragen aan een structurele systeemverandering op een van deze onderwerpen. Geef je op voor 1 november.

In de Wilgen Hackathon staat het opzetten en uitwerken van een structurele circulaire keten van grond tot verwerking centraal. Wilgen zijn vroege bloeiers, huisvesten maar liefst 450 soorten insecten, bieden veel beschutting en een nestgelegenheid en zijn een oriëntatiepunt in een open landschap voor vleermuizen. Daarnaast groeien wilgen goed op natte bodems zoals veen. Bodemsoorten die we in Nederland veel hebben, maar lastig verwaard worden.

Tegelijkertijd lekt er door bodemdaling veel CO2 uit de veenweides. De wilg biedt mogelijkheden voor lokale circulaire oplossingen voor deze problemen, en als bouwstof, bijdrager aan biodiversiteitsherstel, waterzuiveraar en bodemsaneerder. Deze klassieker wordt bovendien al eeuwenlang ingezet voor productontwikkeling, zoals dijkversterking, oeverbeschoeiing, schuttingen, gevlochten matten en manden, en met leem bestreken muren in de bouw.

Hoewel de kunde om met wilgen te werken aanwezig is bij Nederlandse groenaannemers en ambachtslieden, vraagt de oogst en verwerking maatwerk en is lastig te organiseren in een economie waar bestellen van traditioneel bouwhout veel goedkoper is dan het verwerken van een grillig materiaal.

Om de circulaire potentie van de wilg te benutten is het dus nodig om deze boom op een integrale manier terug te brengen in de economie: met bouwers, boeren, ontwerpers en ondernemers, en een stevig plan om véél meer wilgen te planten in geschikte gebieden. Hoe komen we tot een goed systeem waarbij productie, oogst en afzet samengaan in een rijk en biodivers systeem? Deze vraag gaat worden beantwoord in deze BlueCity Hackathon.

Lees meer en meld je aan.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies