Kamerbrief: meer bouwen met biobased grondstoffen

Bouwen met biobased grondstoffen stimuleren. Dat is een van de drie hoofdlijnen in een nieuwe Kamerbrief over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en RO) bood deze eind december 2022 aan mede namens het ministerie van LNV.

Aanleiding voor deze beleidsagenda is de maatschappelijke discussie over de milieubelasting door de gebouwde omgeving. In de agenda worden 3 hoofdlijnen onderscheiden: het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen, het introduceren van normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen en het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen.

In de eerste helft van 2023 zal het kabinet besluiten over de nadere uitwerking van
deze ontwikkelingen.

Lees de Kamerbrief.
Lees het onderzoeksrapport Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies