Keten verwerkt Hoeksch loofhout succesvol

Een meubel, borrelplank, laadpaal, grafkist of onderwaterbeschoeiing van zachthout. Met ketenpartners geeft Hoeksch Hout de waardevolle, maar minder gewaardeerd stammen van iep, els, populier, wilg en es een nieuwe bestemming op het eiland.

Youetta Visser

Kwartiermaker Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen

Roos Marinissen

Adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Marloes Arkesteijn

Transitiemanager Groene grondstoffen & Voedsel van de provincie Zuid-Holland

Analyse keten bermgrasmaaisel

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een bermmaaiselketen ontwikkeld waarin deze reststroom hoogwaardig kan worden toegepast.