Vezelverwerkingshubs: urgentie om op te schalen

Met het Vernieuwersnetwerk waren we in april te gast bij de GKB Groep in Barendrecht. Daar kregen we een toelichting op het bedrijf, gingen in gesprek over vezelverwerkingshubs: nu en naar de toekomst en werden provinciale subsidies bekend gemaakt voor twee circulaire doorbraakprojecten.

De GBK groep is een veelzijdig familiebedrijf. Vanuit de verwerking van riet, biezen en rijshout is de Barendrechtse onderneming gegroeid tot een volwaardig en innovatief groenaannemer met een eigen ontwikkelbedrijf van groenmachines en 230 vaste medewerkers. Met als stimulerend motto: ‘Wij geloven dat het kan’.

Duurzaamheid heeft voor ons altijd geld opgeleverd.

Arjan Kraaijeveld, GKB Realisatie

,,We doen het voor de volgende generatie”, zegt Arjan Kraaijeveld, directeur GKB Realisatie. ,,Daarom zijn wij ook actief in circulair werken.’’ Dat gaat van het maken van bokashi van maaisel, tot een houtzagerij in samenwerking met de Roteb en de gemeente Rotterdam om het stadshout in de stad te houden. Van natuurvriendelijke overs aanleggen tot oude windmolenwieken omtoveren tot speeltoestellen. Het bedrijf schakelt nu langzaam over op emissieloze voertuigen en machines. ,,We staan met elkaar voor grote uitdagingen. We moeten met elkaar de wereld een stukje beter maken. Duurzaamheid heeft voor ons altijd geld opgeleverd.” Grote uitdaging: de vervuiling van reststromen.

Vervolgens gingen groepen uiteen om door te praten over kansen voor vezelverwerkingshubs. In een eerste verkenning naar de potentie van (vezel)verwerkingshubs in Zuid-Holland blijkt uit onderzoek dat er een sterke wens bestaat voor een nieuwe verwerkingslocatie. Ruimte is in de provincie echter schaars. Om hier eerlijk invulling aan te geven denkt de provincie aan een coöperatieve vorm. Een plek waar zowel verwerkers als makers verenigd zijn. Lees hier de uitkomsten uit de gespreksgroepen.

Tot slot maakte gedeputeerde Meindert Stolk de circulaire doorbraakprojecten bekend die een subsidie ontvangen: met bermmaaisel en bagger.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Rijke terugblik op 2022

Ons Vernieuwersnetwerk heeft niet stil gezeten afgelopen jaar. Volop ontmoetingen online en op locatie rond bewerken van natuurlijke reststromen, regionale kringlopen, bodem, hout, een bedrijfsbezoek

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies