Terugblik eerste netwerkbijeenkomst van 2022

Zes vraagstukken rondom het bewerken van reststromen besproken in eerste netwerkbijeenkomst van 2022
Midden in de week van de circulaire economie kwamen we met zo’n 45 deelnemers bij elkaar om in gesprek te gaan over het bewerken van reststromen.
Mag ik je telefoonnummer?
Niet voor niets heette dit een netwerkbijeenkomst. We begonnen met 1-op-1 ontmoetingen om potentiële partners te leren kennen, tips en informatie uit te wisselen. Onze deelnemers gingen met een vraag voor de ander aan de slag in de bijeenkomst. Aan het eind werden telefonisch de tips en lessen met elkaar gedeeld.

Onze eerste gast was Frank Lenssinck, directeur van het Veenweide Innovatie Centrum
Frank vertelde over de ontwikkeling van de technieken van het voorbewerken van natuurlijke grondstoffen van mechanisch, chemisch naar biologisch. En hij benoemde uitdagingen die hierbij komen kijken. Die hebben betrekking op de hoeveelheid reststromen die vrijkomen en de kwaliteit daarvan, het transport en het drogen wat nodig is voor verwerking en veel energie kost. Zes mensen uit het netwerk, die elk vanuit een ander perspectief met reststromen bezig zijn, vroegen om met hen mee te denken.

o Klaske Postma van VanHier: Uitbesteden van het voorbewerken van grondstoffen is een van de sleutels in de opschaling van laboratoriumschaal naar pilot, maar dit kan pas bij grotere volumes waar ze nog niet helemaal aan toe is. Hoe organiseer je deze ’tussenfase’ en wat is er nodig om voorbij dat kantelpunt te komen?
o Livio Bod van Spaak CS had een vraag over hoe we efficiënt om kunnen gaan met machines gezien de seizoen gebondenheid van natuurlijke reststromen. Hoe kunnen we jaarrond de machines die we voor verwerking van bermgras aan het bouwen zijn ook voor andere natuurlijke reststromen (het kan, is getest) laten draaien?
o Marloes Arkesteijn van de Provincie Zuid-Holland stelde de vraag hoe en waar “verwerkershubs” kunnen gaan functioneren om productief te worden voor de circulaire economie op een duurzame, hoogwaardige en nabije manier? Wiens rol is het om afstemming van de faciliteiten te coördineren? Welke overwegingen spelen een rol? Bij deze sessies zaten verschillende partijen die al op verschillende niveaus en manieren als verwerkingshubs functioneren. Mobiele verwerking kwam tijdens het gesprek vaker ter sprake. PZH gaat dit onderwerp verder onderzoeken.
o Peije ’t Lam van Staatsbosbeheer vroeg zich af hoe om te gaan met het te veel aan biomassa in de polder bij de Reeuwijkse Plassen. Het grootste struikelblok is de logistiek. Is er een alternatieve reststroom toepassing te bedenken? Hoe zouden we de biomassa ter plekke kunnen verkleinen?
o Kimberly Wevers van de WUR vroeg zich af hoe andere vernieuwers partijen omgaan met de strenge regelgeving waardoor bermgras al snel onder de afvalwet of mestwet valt. In de break-out werd gekeken naar hoe ze in provincie Friesland omgaan met de ‘voortgezet gebruik’ route van toepassing van bermgras op de bodem: hier komen we op terug bij dit netwerk.
o Frank Lenssinck worstelt met de droogstap. Op de chat werden tips en tricks gedeeld: van mechanisch verkleinen, vijzels en droogvloeren.

We sloten de sessie af met wat nieuwtjes uit het netwerk (zie ook verder in deze nieuwsbrief) en een paar mensen bleven nog even hangen om verder te praten.

Onze volgende sessie is in april. Meer informatie daarover volgt. Gemist? Kijk hieronder de opname terug.
Delen:

Gerelateerde artikelen

Zuid-Holland voedt
haar eigen bodem

Voor de coalitieverkenning ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’ gaan &Flux en KnowWhy in opdracht van de provincie Zuid-Holland komende maanden aan de slag om een burg te slaan tussen groene reststromen en bodemverbeteraar.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies