Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten opgeleverd

De handreiking Circulair Inkopen Groendiensten wordt gepresenteerd tijdens het circulaire event van de provincie Zuid-Holland op 21 november. Beleids- en inkoopmedewerkers van twaalf gemeenten, twee waterschappen, de provincie en ondernemers hebben de handreiking gezamenlijk tot stand gebracht.

De 27 deelnemers kwamen dit jaar vijf keer bijeen in een Community of Practice om te komen tot de handreiking. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen via het circulair inkopen van groendiensten. 

Ambities

Ieder bracht zijn eigen ervaring, kennis en inzichten in. Er werd vanuit vitaal opdrachtgeverschap gezocht naar een gedeelde ambitie, hoe circulair inkopen geregeld kan worden in de praktijk en welke wettelijke eisen daarbij gelden. En hoe sluit dit aan bij de partners in de markt? Daarvoor moesten de deelnemers aan de CoP gewoonten loslaten. Er werden ambities geformuleerd vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s); zowel inhoudelijk, als over het meekrijgen van collega’s, en over instrumenten en afspraken. Hoe maak je circulariteit onderdeel van een groter geheel? Procesbegeleider Lidwien Reyn: ,,De handreiking is een document van ons allen.’’

Uniformiteit

Tijdens de vijfde bijeenkomst eind oktober lag er een basisdocument en werd gezamenlijk een concretiseringslag gemaakt; van grondslag naar de praktijk. Hiervoor waren ook ondernemers aangeschoven. ,,Het is goed om de marktpartijen erbij te hebben. Alles wat wij verzinnen als overheid moeten zij immers gaan uitvoeren”, aldus een deelnemer.

,,Vanuit het bedrijfsleven is behoefte aan vergelijkbare uitvragen per gemeente, aan uniformiteit’’, gaf Matthijs Punt van Punt BV aan. Rolf Balvert van de GKB Groep: ,,Geef in een bestek meer ruimte om te schrijven naar oplossingen. Een competitiegerichte uitvraag sluit innovatie uit.’’

Oproep tot aanbesteding

De provincie Zuid-Holland stimuleert de handreiking in de praktijk te gaan toepassen met een aanbesteding voor 2024. Dit is ook een manier om de handreiking in een overheidsorganisatie te doen landen. Er ligt dus een uitnodiging om samen een aanbesteding te ontwikkelen. Schaalgrootte is daarbij belangrijk om impact te maken. Mogelijk biedt het doorbraakproject rond bermmaaisel in de regio Rijnland een eerste gelegenheid om de handreiking te benutten.

Hoger op de agenda

Dordrecht is een van de deelnemers aan de CoP. Janno Heinen, beleidsadviseur economie en duurzaamheid vertelt dat Dordrecht bezig is met een actieplan om MVO-opdrachtgeven en -inkopen organisatie breed in te zetten, om meer maatschappelijke impact te maken en bij te dragen aan de opgave Dordrecht klimaatneutraal 2040.

,,Met groene reststromen en circulariteit zijn we al langer bezig. Dit heeft geleid tot een Bokashi-project in samenwerking met de lokale boeren. Maar hoe kunnen we die circulariteit ook echt in aanbestedingen verwerken en borgen in de organisatie en het laten zien? Daarom zijn we vanuit beleid en de praktijk aangesloten bij deze community of practice’’, vertelt hij.

Wat heeft het je gebracht? ,,Je beseft dat elke gemeente met hetzelfde bezig is. We hebben gelijksoortige ambities en kunnen leren van elkaar. Gezamenlijk kom je tot meer. Er ligt nu een concreet document en samen kunnen we het circulair inkopen een stap verder brengen. Ik hoop dat deze handreiking dit onderwerp hoger op de agenda brengt. We zien kansen en mogelijkheden voor uitvoering.’’

Draagvlak

Vanuit de gemeente Den Haag deden aan de CoP mee Michel Romeijn, beleidsmedewerker groot groen gebieden en Ron Huisman, die onder meer aanbestedingen verzorgt voor het gemeentelijk groenbedrijf. De ambitie om circulair te werken is er wel, zien beiden. Romeijn: ,,Maar doordat er veel verschillende afdelingen en stadsgebieden mee bezig zijn, is het versnipperd. En groen uit de openbare ruimte wordt ook intern nog te veel gezien als afval in plaats van als grondstof. Er zijn stappen nodig om collega’s bewust te maken. Als er een handreiking circulair inkopen ligt, kun je daar naar handelen en mensen meenemen in het gezamenlijk belang. Wanneer er praktijkvoorbeelden aan gekoppeld zijn, gaat het ook leven voor de collega’s. Dan kunnen we besef, bewustzijn en draagvlak realiseren. Er zijn veel circulaire kansen. Met deze CoP hebben we een netwerk opgebouwd. Dat helpt ons ook verder.’’

Workshop

De provincie Zuid-Holland houdt op dinsdag 21 november van 14.00 tot 18.00 uur een middag voor het delen van kennis en ervaring rond circulair voor en door Zuid- Hollandse gemeenten. Hier kun je deelnemen aan een workshop over de handreiking Circulair Inkopen Groendiensten. Meld je hier aan. Via de aanmeldknop kun je je opgeven voor de workshop.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Rijke terugblik op 2022

Ons Vernieuwersnetwerk heeft niet stil gezeten afgelopen jaar. Volop ontmoetingen online en op locatie rond bewerken van natuurlijke reststromen, regionale kringlopen, bodem, hout, een bedrijfsbezoek

Hackaton voor wilgenhout

BlueCity maakt zich deze winter hard voor hout, met twee Hout Hackathons: wilgenhout en kruislaaghout. Per Hackaton is plek voor 10 tot 15 pioniers met

Tafel van grasmaaisel voor Waterschap

Waterschap Hollandse Delta voert jaarlijks meer dan 10.000 ton maaisel af. Hoe kan het waterschap dit hoogwaardiger inzetten? Het innovatieve bedrijf VanHier ontwierp een tafel

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies