‘Lokaal geproduceerde bodemverbeteraars zijn van goede kwaliteit’

Het gebruik van lokaal geproduceerde bodemverbeteraars heeft geen negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer.

De resultaten van het eerste onderzoeksjaar (2021) zijn in juni 2022 gepubliceerd. In ‘Duiding resultaten Kennisprogramma CT’ zijn de resultaten kort samengevat én wordt aangegeven welke bouwstenen het onderzoek oplevert voor de transitie naar circulair terreinbeheer.

Wetenschap en praktijk

Het Kennisprogramma CT wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) en loopt van 2021 tot 2025. Voor de start van het programma zijn er – samen met het programma CT en de ministeries van IenW en LNV – prioritaire onderzoeksvragen geselecteerd, die beantwoord moeten worden om tot nieuw beleid te komen. Om naast wetenschappelijke kennis ook kennis uit de circulaire praktijk te verzamelen, zijn er bij het Kennisprogramma 55 pilots uit heel Nederland aangesloten.

Opzet kennisprogramma

Groene stromen die vrijkomen bij het beheer hoogwaardig benutten. Dat is de kern van circulair terreinbeheer en dat is de inzet van het gelijknamige programma: het nieuwe normaal is circulair. Zo besparen we grondstoffen én dragen we bij aan een gezonde bodem- de basis van landbouw, biodiversiteit en waterbeheer. Dat het kán is inmiddels in talloze pilots bewezen, bijvoorbeeld in de vijfjarige pilot Organisch restmateriaal als Bodemverbeteraar (OMAB), die vorig jaar werd afgerond. De voorlopige resultaten laten zien dat er positieve effecten zijn op bodem en gewasgroei en dat de risico’s bij het gebruik van maaisel kunnen worden beheerst.

Toch blijkt uit de pilots dat het – ook na de succesvolle afronding van OMAB – nog niet is toegestaan om van schoon maaisel bokashi te maken of om aangevoerd maaisel bij/ op boerenbedrijven actief te composteren. Terwijl uit het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer blijkt dat daar geen aanleiding toe is: het gebruik van lokaal geproduceerde bodemverbeteraars heeft geen negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid.

Lees het rapport ‘Duiding resultaten Kennisprogramma CT’.

Het rapport werd gepresenteerd tijdens de Landelijke dag Circulair Terreinbeheer op 7 juni 2022. Bekijk hier de impressie.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Expo De Zachte Stad

Beeldend kunstenaar Christien Meindertsma onderzoekt de waarde van Rotterdamse wol. In de expositie De Zachte Stad laat ze ontwerpen en toepassingen zien voor nu en in de toekomst.

Whitepaper toepassing wilgenhout

Het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, ontwikkelt een whitepaper over de veelzijdige toepassing van wilgenhout. Dit gebeurt in opdracht

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies