Schoon riet Delfland vervangt stro in de stal

Schoon riet als strovervanger voor koeien in de stal. Het Hoogheemraadschap van Delfland grijpt sinds enkele jaren terug op deze traditie. Technisch medewerker Ben van Schie benut hiervoor de 5 kilometer-regeling.

Gras, oeverbeplanting, waterplanten en bagger zijn de reststromen die vrijkomen in en rond Den Haag, het Westland en Midden-Delfland. Jaarlijks gaat het om 3000 à 4000 ton groenafval. Daarvan belandt 10 tot 20 procent inmiddels bij vier boeren in Delfland. Het niet vervuilde riet gebruiken zij als strovervanger voor de koeien in de stal. Droog gras dient daar als strooisel. Daarnaast wordt het groenafval kleinschalig gecomposteerd en loopt er een bokashi-project.

Hoe is dit afvaltechnisch geregeld?

,,Sinds 2019 geldt een vrijstelling om groene reststromen binnen 5 kilometer naar een boer te vervoeren. Binnen die regeling wordt dit niet gezien als transport van afval. We deden dit eerder al op kleine schaal, maar door de vrijstelling is dat hergebruik gegroeid. Al gaat dat niet vanzelf. Ik moet letterlijk de boeren op, hen meenemen naar de locatie waar het riet vandaan komt. Ze willen weten wat ze in hun stal krijgen of op hun land uitstrooien.”

Wat is nodig om het percentage te verhogen?

,,Veel van onze reststromen komen uit een stedelijke omgeving en zijn vervuild met zwerfafval. Daarom moeten we deze tegen hogere kosten laten verwerken bij een grote composteerder. Minder zwerfafval zou dus enorm helpen. Studenten zijn bezig met een project op zwerfafval uit het water te halen. Daarnaast is een verruiming van 5 naar 10 kilometer nodig, zodat we meer boeren rondom de steden kunnen bereiken. Kijk, voor allerlei innovatieprojecten zijn mensen wel te porren, maar deze zijn vaak kostbaar en als het resultaat tegenvalt, verwatert zo’n project. Het eenvoudigst blijft om het schone spul bij de boeren te brengen. Alle mogelijkheden heb ik in kaart gebracht.”

Waarom kiezen jullie voor deze manier van verwaarden?

,,Vanuit mijn eigen motivatie ben ik hiermee begonnen en sinds 2018 is het officieel beleid van het hoogheemraadschap. Ik ben van boerenkomaf en weet dat 100 jaar geleden het riet ook in de stal belandde. Ik woon nog steeds op een boerderij, heb in de aannemerij gewerkt en nu bij deze werkgever. Hier komen alle lijntjes bij elkaar. En voor de boeren is dit een extra verdienmodel, want wij betalen hen om onze reststroom af te nemen. Aannemers zijn ook tevreden, omdat ze minder ver hoeven te rijden. En het scheelt CO2-uitstoot. We laten ook de verborgen positieve impactkosten onderzoeken: het effect op het tegengaan van bodemdaling, de publieke opinie over het hergebruik in de regio.”

Kun je iets vertellen over jullie natuurlijk beheer?

,,Ecologisch maaien en beheer voor de biodiversiteit doen we al jaren. Dat kan in stedelijk gebied niet altijd omdat we de doorstroming van de waterberging moeten garanderen en we moeten de droogtegevoelige dijken kunnen inspecteren op scheuren. Ook laten we bijvoorbeeld bij de Boezemberging in Honselersdijk het waterpeil zakken, zodat slikplekken vrijkomen voor de grutto’s. We maaien het riet gefaseerd, waardoor er voldoende voedsel en nestgelegenheid overblijft voor andere rietzangers. Wilgentenen gebruiken we voor rillen, zodat er schuil- en nestgelegenheid is voor andere diersoorten. En schapen beweiden de kade, waardoor machinaal maaien en afvoeren niet nodig is.”

Waarom ben je actief in het vernieuwersnetwerk?

,,Het is goed en leuk om met gelijkgestemden bijeen te komen en samen stappen te zetten. En om op te schalen, heb je veel connecties nodig. Een werkgroep over bokashi heeft nu geleid tot pilots, al vielen de vele beleidsregels – zoals het bemonsteren van het effect op de grond – wat tegen.”  

Contact

Wil je in contact komen met Ben van Schie van het Hoogheemraadschap van Delfland? Mail naar bvanschie@hhdelfland.nl

Delen:

Gerelateerde initiatieven

Versnipperaar verwerkt
blad op locatie

Bladeren op grasvelden opzuigen, direct verkleinen en weer uitstrooien, zodat ze dienen als bodemverbeteraar. Een circulair idee van de gemeente Rotterdam, uitgewerkt door groenaannemer GKB uit Barendrecht: de bladversnipperaar.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies