Onderzoek organische bodemverbeteraars

In de nieuwe Jaarrapportage van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer vind je informatie over de samenstelling van de (bij de pilots) onderzochte organische bodemverbeteraars, waaronder bokashi en verschillende vormen van bewerkt en onbewerkt maaisel en/of blad uit het groenbeheer in de stad.

Verder is onderzoek gedaan naar de effecten van de toepassing van de bodemverbeteraars op o.a. de hoeveelheid organische stof, het bodemleven, het nutrientengehalte en de gewasproductie.

Eind 2020 startte Wageningen University Research (WUR) met de uitvoering van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit en werking van bodemverbeteraars, die zijn gemaakt van grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van terreinen en watergangen. WUR voert het Kennisprogramma uit in samenwerking met bijna 60 aangesloten pilots. In juni 2023 verscheen de jaarapportage met de resultaten van 2022. Lees de rapportage.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies