Veel input voor handreiking circulair inkopen groendiensten

De Community of Practice Circulair inkopen groendiensten is inmiddels een aardig eind samen op weg. 

De groep bestaat uit 27 professionals verdeeld over 12 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. De ambitie van de groep is een maximale bijdrage te leveren aan een circulaire economie, het behouden en versterken van de ecologie, minimaliseren klimaatverandering en stimuleren van innovatie in de markt vanuit onze rol als opdrachtgever op groendiensten. 

Deze CoP focust enerzijds op het praktisch werkend maken van circulair inkoop en aanbesteding van groendiensten voor de eigen organisatie. Vanuit vragen uit de praktijk zoals “hoe kom ik van voorschrijven naar stimuleren van innovatiekracht in de markt?” en “Hoe kan ik in een nieuw bestek voor maaibeleid circulariteit een plek geven?” wordt van elkaar geleerd. Anderzijds is er kennisoverdracht over bijvoorbeeld de 4 fases van het inkoopproces en circulair opdrachtgeverschap. 

In de CoP wordt toegewerkt naar een handreiking Circulair inkopen groendiensten voor iedereen in het vakgebied die waarschijnlijk eind november klaar is. Dan sluiten we de eerste reeks bijeenkomsten af. Op een vervolg om een gezamenlijke aanbesteding te gaan doen, zitten we al te broeden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lidwien Reyn.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Webinar Groene afvalstromen

Voor het landelijke platform Stadswerk verzorgden Marloes Arkensteijn en Lidwien Reyn de webinar Groene afvalstromen, zoals bermgras en bagger. Stadswerk Nederland is dé vereniging van

Inschrijven voor Circulair Award 2023

Meedingen naar de Circulair Award 2023? Tot 9 december kun je jouw project/bedrijf/organisatie inschrijven. De organisatie van de Week van de Circulaire Economie zoekt weer

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies