Veel input voor handreiking circulair inkopen groendiensten

De Community of Practice Circulair inkopen groendiensten is inmiddels een aardig eind samen op weg. 

De groep bestaat uit 27 professionals verdeeld over 12 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. De ambitie van de groep is een maximale bijdrage te leveren aan een circulaire economie, het behouden en versterken van de ecologie, minimaliseren klimaatverandering en stimuleren van innovatie in de markt vanuit onze rol als opdrachtgever op groendiensten. 

Deze CoP focust enerzijds op het praktisch werkend maken van circulair inkoop en aanbesteding van groendiensten voor de eigen organisatie. Vanuit vragen uit de praktijk zoals “hoe kom ik van voorschrijven naar stimuleren van innovatiekracht in de markt?” en “Hoe kan ik in een nieuw bestek voor maaibeleid circulariteit een plek geven?” wordt van elkaar geleerd. Anderzijds is er kennisoverdracht over bijvoorbeeld de 4 fases van het inkoopproces en circulair opdrachtgeverschap. 

In de CoP wordt toegewerkt naar een handreiking Circulair inkopen groendiensten voor iedereen in het vakgebied die waarschijnlijk eind november klaar is. Dan sluiten we de eerste reeks bijeenkomsten af. Op een vervolg om een gezamenlijke aanbesteding te gaan doen, zitten we al te broeden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lidwien Reyn.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Nationaal Programma Circulaire Economie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 vanuit het ministerie van I&W is in februari gepubliceerd. Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om

Expo De Zachte Stad

Beeldend kunstenaar Christien Meindertsma onderzoekt de waarde van Rotterdamse wol. In de expositie De Zachte Stad laat ze ontwerpen en toepassingen zien voor nu en in de toekomst.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies