Veel input voor handreiking circulair inkopen groendiensten

De Community of Practice Circulair inkopen groendiensten is inmiddels een aardig eind samen op weg. 

De groep bestaat uit 27 professionals verdeeld over 12 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. De ambitie van de groep is een maximale bijdrage te leveren aan een circulaire economie, het behouden en versterken van de ecologie, minimaliseren klimaatverandering en stimuleren van innovatie in de markt vanuit onze rol als opdrachtgever op groendiensten. 

Deze CoP focust enerzijds op het praktisch werkend maken van circulair inkoop en aanbesteding van groendiensten voor de eigen organisatie. Vanuit vragen uit de praktijk zoals “hoe kom ik van voorschrijven naar stimuleren van innovatiekracht in de markt?” en “Hoe kan ik in een nieuw bestek voor maaibeleid circulariteit een plek geven?” wordt van elkaar geleerd. Anderzijds is er kennisoverdracht over bijvoorbeeld de 4 fases van het inkoopproces en circulair opdrachtgeverschap. 

In de CoP wordt toegewerkt naar een handreiking Circulair inkopen groendiensten voor iedereen in het vakgebied die waarschijnlijk eind november klaar is. Dan sluiten we de eerste reeks bijeenkomsten af. Op een vervolg om een gezamenlijke aanbesteding te gaan doen, zitten we al te broeden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lidwien Reyn.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Whitepaper toepassing wilgenhout

Het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, ontwikkelt een whitepaper over de veelzijdige toepassing van wilgenhout. Dit gebeurt in opdracht

CoP Circulair inkopen groendiensten

Provincie Zuid-Holland en het Vernieuwersnetwerk natuurlijke reststromen nodigen gemeenten uit om mee te doen aan de Community of Practice (CoP) Circulair inkopen groendiensten. Meld je aan

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies