Leidende principes voor inzet van natuurlijke reststromen

Om bij het verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte dezelfde heldere definitie te kunnen hanteren, heeft het Vernieuwersnetwerk zes leidende principes uitgewerkt. Deze principes zijn relevant bij de toepassing van natuurlijke reststromen als biogrondstof; bermmaaisel en bagger voor de bodem, bouw of de buitenruimte.

Een groep van circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, provincie, gemeenten, onderwijs en Rijkswaterstaat nam in november 2023 met elkaar deze leidende principes onder de loep: hoogwaardig, meervoudig, duurzaam, circulair, dichtbij en ontwikkelgericht. Wat betekenen deze principes in de praktijk en met welke woorden maken we dit precies en generiek? Immers voor iedereen kunnen de woorden een andere lading hebben, terwijl we behoefte hebben aan een gedeelde, heldere definitie van wat we meer of minder circulair vinden. Dit is nodig om samen stappen te kunnen zetten in het hoogwaardig verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte.

Lees de leidende principes.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Netwerkpartners op Dutch Design Week

Het Hollands Wol Collectief, VanHier en De Zachte Stad presenteerden hun producten op de Dutch Design Week eind oktober in Eindhoven. Rotterdamse wol In Rotterdam

Rol bermgras in veenvervanger

Een reeks lokale reststromen, waaronder bermgras, is geïnventariseerd en gerangschikt naar geschiktheid als veenvervanger, in opdracht van SIGN. De grootste kansen voor het inzet van

Nationaal Programma Circulaire Economie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 vanuit het ministerie van I&W is in februari gepubliceerd. Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies