Subsidie voor circulaire doorbraakprojecten natuurlijke reststromen

Ondernemers met doorbraakprojecten voor natuurlijke reststromen kunnen vanaf nu een subsidie aanvragen.

In de provincie Zuid-Holland komen jaarlijks veel natuurlijke reststromen vrij bij het beheren van het openbaar groen, openbare wateren, natuurgebieden en recreatiegebieden. Denk aan bermgras, sloot- en rietmaaisel, blad, snoei- en stamhout, slib en sediment, eendenkroos en schapenwol. Het gaat om grote hoeveelheden: we beschouwen deze natuurlijke reststromen niet langer als afval, maar als grondstoffen die Zuid-Holland kunnen verrijken.

Vernieuwing en ketensamenwerkingen

Om dit te realiseren is het Openstellingsbesluit subsidie doorbraakprojecten natuurlijke reststromen Zuid-Holland 2022 opengesteld. Hiermee kunnen ondernemers met doorbraakprojecten voor natuurlijke reststromen subsidie aanvragen. Er wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke verwerking van reststromen tot biobased (natuurlijke) producten en het sluiten van kringlopen naar de bodem. Bij circulaire doorbraakprojecten van ondernemende koplopers en vernieuwers gaat het om fundamentele vernieuwing van het huidige systeem met ketensamenwerkingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Lees hier meer over de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland en wanneer jouw doorbraakproject hiervoor in aanmerking komt.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Uitkomsten hackathon: Meer oog voor de wilg

Vijftien pioniers van de BlueCity Wilgen Hackathon presenteerden donderdag 9 februari in Meerkerk de verschillende toepassingen van de wilg in een bio-circulaire economie: het opstarten

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies