Dordtse Kringlopen: bokashi voor akkerbouw

Vijf Dordtse boeren gaan maaisel van bermen en sloten, bladeren en takken uit het buitengebied van Dordrecht verwerken tot bokashi voor hun akkers. Vereniging BoerEnGroen heeft met de gemeente Dordrecht afspraken gemaakt voor haar project Dordtse Kringlopen. Op 5 oktober is een intentieverklaring getekend.

Een geslaagde pilot uit 2021 krijgt hiermee een vervolg bij vijf akkerbouwers, die samen 350 hectare landbouwgrond bewerken. Op termijn willen ze ook groen uit de bebouwde kom omzetten in bokashi.

Gezonde, klimaatbestendige bodem

Jaarlijks komt er ongeveer 6800 ton groenafval uit de gemeente Dordrecht beschikbaar voor compost en/of bokashi. Dit groenafval wordt nu nog afgevoerd naar fabrieken buiten het eiland om te worden verwerkt tot compost voor Nederland en het buitenland. Als het groenafval op het eiland blijft, scheelt dat transportkosten en CO2-uitstoot. Bokashi draagt bovendien bij aan een gezonde en meer klimaatbestendige bodem. Het gefermenteerde materiaal wordt in het najaar op het land verwerkt en kan kunstmest mogelijk helemaal vervangen. De akkerbouwers kunnen op termijn jaarlijks 7000 tot 8750 ton bokashi verwerken.

De vijf boeren, verenigd in BoerEnGroen, wilen op den duur ook voor collega’s en voor stadsbewoners bokashi maken. Belangrijke voorwaarde is dat het groenmateriaal vrij is van vervuiling.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Hackaton voor wilgenhout

BlueCity maakt zich deze winter hard voor hout, met twee Hout Hackathons: wilgenhout en kruislaaghout. Per Hackaton is plek voor 10 tot 15 pioniers met

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies