BlueCity Lab: bouwen aan bio-oplossing

Het BlueCity Lab ondersteunt het pionieren in bio-oplossingen. Learning by doing is het motto in Rotterdam.

Pioniers kunnen sinds eind 2020 terecht in een van de drie eerste circulair verbouwde biolabs ter wereld; voor schimmels, bacteriën en een mainlab voor symbiotische processen. Startups, studenten, ontwerpers én ondernemingen herontwerpen de materiaalstromen in en rond de stad door te experimenteren en prototypes te ontwikkelen, vertelt directeur Nienke Binnendijk.

Wat bieden jullie de gebruikers behalve de ruimte?

,,Wij maken een selectie aan de poort en geven een kwalitatief oordeel over het onderzoeksproject. Vanuit het oogpunt: wat past er in de donuteconomie en hoe doe je dat veilig? Bij sommige oplossingen komen bijvoorbeeld zoveel chemicaliën te pas, dat we dit afwijzen voor ons lab. Ook kun je niet alle soorten paddenstoelen gebruiken. Twijfelgevallen zijn er legio en van sommige stromen is de rol ook nog niet helder. Denk aan hennep.”

Benutten meerdere mensen hetzelfde lab?

,,Ja, dat is het uitgangspunt. Vijftien huurders werken er nu in ons FungiLab voor werken met schimmels, een BacteriaLab, een FabLab en een MainLab: drie keer voor natte experimenten zoals fermentatie en een keer voor zaken zoals plaatmateriaal en afwerken onder de CNC. In de crossovers ligt een deel van de oplossing. Een gedeeld lab zorgt voor kennisdeling tussen de ‘bioniers’.”

Meerwaarde

,,We zien dat in de crossovers faciliteren een deel van de oplossing ligt. Een gedeeld lab zorgt voor kennisdeling tussen de ‘bioniers’. Dat is ook wat onze community als meerwaarde ziet: snel feedback krijgen op wat wel en niet werkt. En je netwerk en kennis over hoe om te gaan met wet- en regelgeving, of een juiste marktbenadering kun je met elkaar delen. Het is tof om al onderdeel te zijn van een circulaire economie hier in BlueCity, ook al ben je nog maar net gestart.”

Zijn er al concrete resultaten?

,,Ondernemer BlueBlocks ontwikkelde zijn eerste prototypes plaatmateriaal van zeewier SeaWood, en een startup werkt aan een tegel van eendenkroos. Uit onze hackathon ‘Biobased bouwen met Hollands wol’ – bijeenkomsten waarin we denkkracht bundelen op een reststroom – is in mei 2021 het Hollands Wolcollectief voortgekomen. Nu gaat het collectief aan de slag met het structureel verwaarden van een reststroom van bijna 2 miljoen kilo wol, die tot nu toe geen bestemming heeft. Op alle drie die voorbeelden zijn we trots, dat laat zien wat voor diversiteit aan oplossingen bij ons ontwikkeld kan worden.’’

Foto’s Jacqueline Fuijkschot

Elkaar ontmoeten

,,Daarnaast organiseren we meetups, zoals de Fiberclub voor vezelprofessionals, ervaren mensen en starters bij elkaar. Er is veel belangstelling om gelijkgestemden te ontmoeten en om te klankborden. Datzelfde geldt voor onze How to Biodesign-online bijeenkomsten, die elke maand 60 mensen trekken over de hele wereld. Daar voel je heel sterk: dit is de toekomst en dit gebeurt op zoveel plekken. Dat helpt het snel valideren van wat werkt in welke context – lokale microben of een bepaald vezelrijk gewas dat goed groeit in een specifiek ecosysteem.”

Waarom ben jij aangesloten bij het vernieuwersnetwerk?

,,Wij zien dat er veel wordt gedaan en gepraat op individueel niveau. Wij geloven dat met samenwerking de maximale waarde wordt ontwikkeld, net als in een bos er samenhang is in het ecosysteem. Bij ons lopen diverse spelers van het bos van de toekomst rond. Als directeur van het Lab kan ik dit netwerk snel met elkaar verbinden als ik overlap zie.

Heb je een stroom waarvan je je afvraagt: wat moeten we ermee? Laat het ons weten

,,Ik zoek partijen met natuurlijke reststromen. Als je een stroom hebt waarvan je je afvraagt: wat moeten we ermee? Laat het ons weten! Ook of en wanneer het beschikbaar is en op welke schaal. Er is nu bijvoorbeeld een ondernemer bezig met het maken van een pasta voor een 3D printer waarvoor hij ook zeer laagwaardig organisch materiaal – zoals vermolmde bomen – wil testen. En een andere bionier is bezig met Japanse Duizendknoop. Kortom: neem bij twijfel gerust contact op, want er is een hoop te doen met rest-groen ;-).”

Contact

Lees meer informatie over het BlueCity Lab. Wil je in contact komen met Nienke Binnendijk, mail naar n.binnendijk@bluecity.nl of bel 010-3072247.

Delen:

Gerelateerde initiatieven

Keten verwerkt Hoeksch loofhout succesvol

Een meubel, borrelplank, laadpaal, grafkist of onderwaterbeschoeiing van zachthout. Met ketenpartners geeft Hoeksch Hout de waardevolle, maar minder gewaardeerd stammen van iep, els, populier, wilg en es een nieuwe bestemming op het eiland.

‘Focus en keten nodig
voor slim verwerken’

Als leverancier van hernieuwbare grondstoffen zet Den Ouden Groep in op het slim verwerken van groen uit het openbaar gebied. Compost als duurzame bodemverbeteraar blijft daarnaast de belangrijke basis.

Terreinbeheerders vinden afzet bij boeren

Veevoer, bokashi en bodemverbetering. Die bestemmingen krijgt een deel van het maaisel van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in het Groene Hart. Met verruiming van de regels zien zij meer afzetmogelijkheden.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies