Impressie landelijke CT-dag: Denken en werken met grondstoffen

Tijdens de negende landelijke bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer spraken 80 deelnemers over ‘Denken en werken met grondstoffen’. Rolf Balvert van de GKB groep was een van de gastsprekers.

Rolf Balvert is betrokken bij meerdere CT-pilots in de regio Rijnmond waarin agrariërs bokashi maken en toepassen. Hij ‘ontzorgt’ hen door onder andere te helpen bij het (ingewikkelde) vergunningentraject en het invullen van de logboeken.

Hoop

Rolf: ,,De pilots zijn nu drie jaar bezig en stuk voor stuk zijn de boeren enthousiast over het resultaat: ze zien meer wormen en hun oogst is goed. Het moet nog wetenschappelijk worden onderbouwd, maar dat kost tijd. De boeren willen heel graag – ook na afloop van de pilots – dóór en verder opschalen. En ook de 23 boeren waarvoor geen ruimte was voor een CT-pilot willen dolgraag aan de slag met deze werkwijze. Maar dan moet het wel beter worden geregeld. Ter illustratie een voorbeeld: een boer die bokashi wilde uitrijden op eigen bodem, kreeg de boodschap dat er eerst archeologisch onderzoek moest worden gedaan. Dat slaat nergens op: bokashi klinkt misschien als een kuil, maar het is een hoop.”

Lees hier een uitgebreid verslag van deze dag.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Rijke terugblik op 2022

Ons Vernieuwersnetwerk heeft niet stil gezeten afgelopen jaar. Volop ontmoetingen online en op locatie rond bewerken van natuurlijke reststromen, regionale kringlopen, bodem, hout, een bedrijfsbezoek

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies