Green Hub: Informatie waardeketens groene reststromen verzamelen

Wil je meedenken over een platform over verwaarding van groene reststromen? Er is al veel informatie beschikbaar, maar deze is vaak niet toegankelijk en niet op één plek te vinden. CoE BBE gaat onderzoeken of een platform kan bijdragen aan het stimuleren van deze waardeketens. Ervaring uit het vernieuwersnetwerk is hiervoor welkom.

,,Ben je aanbieder of afnemer van groene reststromen óf op een andere manier betrokken bij groene reststroomketens? En geef je vanuit die positie graag input op hoe een platform meerwaarde voor jou zou kunnen hebben? Meld je dan bij mij”, roept Alexander Compeer van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) op.

Volledige keten in kaart brengen

Het succesvol realiseren van waardenketens voor groene reststromen is sterk afhankelijk van samenwerking in de gehele keten. Om deze samenwerking tot stand te laten komen is het essentieel om daarin eerst inzicht te krijgen. Samen met praktijkpartners gaat het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) verkennen of een Green Hub een oplossing biedt. De focus ligt op het in kaart brengen van de volledige keten en zo kansen voor bedrijven inzichtelijker te maken en innovatieve oplossingen voor hoogwaardige toepassingen van groene reststromen te stimuleren.

Meedenken?

Het lectoraat Data Science & ICT van Avans is ook betrokken in dit project en focust zich op het beter gebruik maken van beschikbare data en hoe deze toegankelijker gemaakt kan worden voor de eindgebruiker. Uiteindelijk wordt bepaald of er een open-source, up-to-date platform ontwikkeld kan worden en waaraan het moet voldoen, zodat stakeholders het ook daadwerkelijk als meerwaarde zien en gaan gebruiken. Wil je meedenken? Neem contact op met Alexander Compeer.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Inschrijven voor Circulair Award 2023

Meedingen naar de Circulair Award 2023? Tot 9 december kun je jouw project/bedrijf/organisatie inschrijven. De organisatie van de Week van de Circulaire Economie zoekt weer

Online netwerksessies
vol inspiratie

Een netwerk bloeit en groeit door ontmoeting. Door corona konden we elkaar tot nu toe vooral online spreken, en kennis en initiatieven delen. Bekijk de online sessies op je gemak terug.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies