Het programma Circulair Terreinbeheer deelt informatie over het hoogwaardig benutten van grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van watergangen en terreinen: beleid, pilots, kennis en nieuws. Circulair Terreinbeheer is een programma van de Biomassa Alliantie.