Om bij het verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte dezelfde heldere definitie te kunnen hanteren, heeft het Vernieuwersnetwerk zes leidende principes uitgewerkt. Deze leidende principes zijn relevant bij de toepassing van natuurlijke reststromen als biogrondstof. Het gaat hierbij om de toepassing van bermmaaisel en bagger voor de bodem, bouw of de buitenruimte.

Een groep van circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, provincie, gemeenten, onderwijs en Rijkswaterstaat heeft in november 2023 met elkaar deze leidende principes onder de loep genomen: hoogwaardig, meervoudig, duurzaam, circulair, dichtbij en ontwikkelgericht. Wat betekenen deze principes in de praktijk en met welke woorden maken we dit precies en generiek? Immers voor iedereen kunnen de woorden een andere lading hebben, terwijl we behoefte hebben aan een gedeelde, heldere definitie van wat we meer of minder circulair vinden. Dit is nodig om samen stappen te kunnen zetten in het hoogwaardig verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies