CE Delft biedt een overzicht van de stand van zaken van verschillende technieken om natuurlijke reststromen uit groenbeheer te verwerken, zoals composteren en de bokashi-techniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod. De notitie is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland als fundament voor de Transitieagenda.

 

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies