Jaarlijks vinden aanzienlijke hoeveelheden groene reststromen uit de openbare ruimte hun weg naar verbrandingsovens of worden op een minder waardevolle manier hergebruikt. Bovendien blijven groendiensten vandaag de dag nog sterk afhankelijk van het gebruik van primaire grondstoffen. Dit dubbele verlies van waarde is zonde, vooral omdat er voldoende duurzamere en circulaire alternatieven voorhanden zijn. Het is nu de tijd om deze mogelijkheden met enthousiasme te omarmen en de kansen te grijpen die de markt biedt. Circulair inkopen is daarvoor een krachtig middel om deze ambitie werkelijkheid te maken.

Beleids- en inkoopmedewerkers van twaalf gemeenten, twee waterschappen, de provincie Zuid-Holland en ondernemers hebben deze handreiking gezamenlijk tot stand gebracht. De 27 deelnemers kwamen hiervoor in 2023 vijf keer bijeen in een Community of Practice (CoP) met als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen via het circulair inkopen van groendiensten. Deze CoP is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke reststromen.

De handreiking is bedoeld voor iedereen die binnen inkopende organisaties aan de slag gaat met circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) op het gebied van groendiensten. De handreiking dient als ondersteuning bij het vaststellen van ambities, het organiseren van interne structuren, en het vormgeven van het inkoopproces. Het uiteindelijke doel is om gemeenten praktische handvatten te bieden voor het circulair inkopen in groendiensten.

 

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies