Een handleiding voor het navigeren van de wet- en regelgeving rondom het circulair gebruiken of verwerken van organische reststromen. Een interpretatie van de juridische situatie in opdracht van Rotterzwam.