Deze notitie beschrijft de kansen voor het verwaarden van Zuid-Hollandse biomassa-reststromen in een circulaire economie op basis van de biomassa-inventarisatie van Avans Hogeschool. Daarnaast levert deze notitie input voor het opstellen van een principieel afwegingskader m.b.t. circulariteit en duurzaamheid voor de omgevingsdiensten en de provincie met betrekking tot circulair verwaarden van
biomassa-reststromen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research in opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en gefinancierd door Provincie Zuid Holland.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies