De provincie Zuid-Holland geeft ontheffing voor pilots om het toepassen van organische groene reststromen, zoals bokashi, als bodemverbeteraar en/of meststof mogelijk te maken. In deze beleidsregel staan de voorwaarden voor ontheffing op de pilot duidelijk omschreven.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies