Verkenning naar verwerkingshubs

In een verkenning naar verwerkingshubs is gekeken hoe verwerkers en makers in Zuid-Holland elkaar kunnen versterken om meer organische reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier te verwerken tot input voor een circulaire economie. Lees de verkenning. Menukaart geeft inzicht Daarnaast is er een menukaart opgesteld met per verwerker inzicht in welke grondstoffen […]

Nationaal Programma Circulaire Economie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 vanuit het ministerie van I&W is in februari gepubliceerd. Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Door het programma heen staan tevens relevante zaken voor gemeenten en regio’s, zoals rond afvalbeleid. Lees het programma hier.

Acht doorbraakprojecten dingen mee naar subsidie

Acht circulaire projecten hebben zich gemeld voor de subsidieregeling ‘doorbraakprojecten natuurlijke reststromen’ van de Provincie Zuid-Holland. De ingediende projecten richten zich op verschillende reststromen, namelijk hout, bermgras en bagger én bieden meerdere toepassingen; van bodem tot bouw tot buitenruimte. Deze potentiële doorbraakprojecten worden getoetst op impact, haalbaarheid van het project en in hoeverre het fundamenteel […]

De reis & de bestemming: het nieuwe voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland 

Om écht te veranderen is leren van je ervaringen een voorwaarde. Het is nodig om de circulaire transitie mogelijk te maken. Daarom staat het voortgangsmagazine van de provincie Zuid-Holland in het teken van leren en reflecteren. Aan de hand van vijf leerervaringen voor de circulaire transitie word je meegenomen op reis, op weg naar de […]

Uitkomsten hackathon: Meer oog voor de wilg

Vijftien pioniers van de BlueCity Wilgen Hackathon presenteerden donderdag 9 februari in Meerkerk de verschillende toepassingen van de wilg in een bio-circulaire economie: het opstarten van polderlabs, wijkwadi’s, wilg als turfvervanger in potgrond en meer wilg in de waterbouw. Daarnaast start Waterschap Hollandse Delta een pilot om in de praktijk te onderzoeken hoe er meer […]

Leren van de natuur: ‘We ontdekken steeds meer hoe het anders zou kunnen’

Ons Vernieuwersnetwerk was in januari bijeen in Gouda, met veel nieuwe mensen die zich lokaal inzetten voor duurzaamheid en het verwerken van reststromen. Een rijke terugblik op 2022 toonde dat we niet stil hebben gezeten: ontmoetingen online en op locatie rond bewerken van natuurlijke reststromen, regionale kringlopen, bodem, hout, een bedrijfsbezoek aan NewFoss, CircoTracks en […]

Rijke terugblik op 2022

Ons Vernieuwersnetwerk heeft niet stil gezeten afgelopen jaar. Volop ontmoetingen online en op locatie rond bewerken van natuurlijke reststromen, regionale kringlopen, bodem, hout, een bedrijfsbezoek aan NewFoss, CircoTracks en doorbraaksessies. Ook kwamen diverse publicaties beschikbaar, en een subsidieregeling om doorbraakprojecten te realiseren. Bekijk dit filmpje maar eens, dat werd gelanceerd tijdens de bijeenkomst van ons […]

CoP Circulair inkopen groendiensten

Provincie Zuid-Holland en het Vernieuwersnetwerk natuurlijke reststromen nodigen gemeenten uit om mee te doen aan de Community of Practice (CoP) Circulair inkopen groendiensten. Meld je aan voor 24 februari. Wat houdt dit in? De CoP focust op: In de CoP leren we van elkaars ervaringen en ontwikkelen we als community nieuwe manieren om inkoopprocessen van groendiensten […]