Circulaire vernieuwing: ‘Juridisch is al veel mogelijk’

Eigenaarschap, voortgezet gebruik, het ontdoen van, einde afvalstatus, grijs gebied. Woorden die veel aan de orde kwamen tijdens onze netwerkbijeenkomst op 17 januari over Wetten voor de kringloop. We gingen dieper in op de uitdagingen en kansen voor circulaire economie – met name voor de doorbraakprojecten rond bermgras en bagger – binnen de huidige wet- […]

Terugblik 2023: Vernieuwersnetwerk in beweging

Ons Vernieuwersnetwerk Natuurlijke reststromen in Zuid-Holland is volop in beweging. Behalve inspiratie en ontmoeting werken we sinds 2023 in een Community of Practice en tijdens de netwerkbijeenkomsten samen aan de aanpak van hardnekkige belemmeringen van de circulaire doorbraakprojecten rond bermgras en bagger. Ook is samengewerkt aan een Handreiking circulair inkopen groendiensten, een argumentenkaart met leidende […]

Doorbraakprojecten: ‘Geweldige kans voor versnellen biobased bouwen!’

De zes doorbraakprojecten biobased bouwen zien de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland als een enorme stimulans om door te pakken. ‘De subsidie maakt het voor ons eenvoudiger meer mensen aan het werk te zetten en te versnellen’, zegt Remko Roest van Tomatenloof Verbindt. Behalve Tomatenloof Verbindt ontvangen de Stro Inblaascoalitie, Stadsgrond, Wilgen in Business, Coöperatieve […]

Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten

Met als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen via het circulair inkopen van groendiensten hebben deelnemers in een Community of Practice afgelopen maanden gezamenlijk een handreiking tot stand gebracht. De handreiking is bedoeld voor iedereen die binnen inkopende organisaties aan de slag gaat met circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) […]

Leidende principes voor inzet van natuurlijke reststromen

Om bij het verwaarden van natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte dezelfde heldere definitie te kunnen hanteren, heeft het Vernieuwersnetwerk zes leidende principes uitgewerkt. Deze principes zijn relevant bij de toepassing van natuurlijke reststromen als biogrondstof; bermmaaisel en bagger voor de bodem, bouw of de buitenruimte. Een groep van circa 40 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, […]

Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten gepresenteerd aan wethouder

De handreiking Circulair Inkopen Groendiensten is klaar! Tijdens het circulaire event van de provincie Zuid-Holland overhandigde Jan van Ginkel, concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland, het document aan de Goudse wethouder Michel Klijmij-van der Laan. Dit gebeurde na afloop van een workshop rond de handreiking, waar onder andere Michel Romeijn, beleidsmedewerker groot groen gebieden van de […]

CoP en netwerksessies helpen doorbraakprojecten verder

Zuid-Holland kent sinds april 2023 twee doorbraakprojecten rond circulaire reststromen uit de openbare ruimte: Circulair Bagger Consortium en Grondstoffenketens op basis van natuurlijke reststromen in Rijnland. Als Vernieuwersnetwerk ondersteunen we deze projecten op hun ontwikkelvragen.  Dit doen we in een Community of Practice en met bijeenkomsten van het brede netwerk. Begin november kwamen we hiervoor […]

Vraag en aanbod op WeGrow Biobased Markt

WeGrow heeft een online Biobased markt opgezet waar aanbod en vraag samen komen: van biobased materiaal, producten en kennis tot een oproep voor samenwerkingspartners. WeGrow is een platform voor bouwers en boeren. Het wil zo een brug slaan tussen bouwers en boeren. Het moet leiden tot meer duurzame bouwprojecten en duurzame landbouw. Daarvoor heeft het […]

Handreiking Circulair Inkopen Groendiensten opgeleverd

De handreiking Circulair Inkopen Groendiensten wordt gepresenteerd tijdens het circulaire event van de provincie Zuid-Holland op 21 november. Beleids- en inkoopmedewerkers van twaalf gemeenten, twee waterschappen, de provincie en ondernemers hebben de handreiking gezamenlijk tot stand gebracht. De 27 deelnemers kwamen dit jaar vijf keer bijeen in een Community of Practice om te komen tot […]

Biobased Boulevard: Proeftuin richting praktijk

In The Green Village op de TU Campus in Delft is de Biobased Boulevard ontwikkeld. In deze biobased proeftuin wordt een brug geslagen voor innovaties richting de praktijk. Deze regelluwe praktijkplek biedt ruimte voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve biobased bouwmaterialen en technologie. De proeftuin faciliteert samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers (bouw-) bedrijven, opdrachtgevers, […]