Marieke Kok

Kwartiermaker & ketenregisseur project bodemverbetering, KnowWhy Bleskensgraaf

Waarom ben jij aangesloten bij dit netwerk?

,,Ik werk samen met Tanja Voogd en Annebel Laukens (&Flux) aan de coalitieverkenning ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’. Een gezonde bodem is van levensbelang, het is immers letterlijk de “grond onder onze voeten, ons bestaan”. We hebben flink wat uitdagingen op het gebied van de bodemgesteldheid en dit raakt aan zowel de landbouwtransitie als de transitie op het gebied van (natuurlijke) reststromen. Dit netwerk is voor onze coalitieverkenning een belangrijke ontmoetingsplaats van mensen, die ieder vanuit eigen kennis, kunde en positie in de keten gemotiveerd zijn om samen te zoeken naar nieuwe manieren om op een duurzame wijze reststromen te verwaarden.”

Waar ben je naar op zoek?

,,Om de kansen, uitdagingen en knelpunten in de keten van groene reststromen goed in beeld te kunnen brengen en samen de agenda voor de toekomst te maken, ben ik op zoek naar enthousiaste mensen die hun kennis en ervaringen willen inzetten en verbinden aan de kennis en ervaring van anderen. Het mooist vind ik het als we met een grote diversiteit aan partijen en schakels uit de keten onze kennis bij elkaar brengen, onze dilemma’s delen en samen naar creatieve en innovatieve oplossingen kunnen zoeken. Dus of je nu reststromen produceert of verwerkt, de bodem beheert of juist onderzoeker bent of als productontwerper nieuwe circulaire toepassingen ontwikkelt om reststromen te verwaarden, ik ontmoet je graag!”

Contact

Wil je in contact komen met Marieke Kok, mail naar marieke@knowwhy.nl of bel 06-39454797

Ons netwerk

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies