No Time to Waste

Tijdens ‘No Time To Waste’ worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de hordes die een ondernemer moet nemen om de status ‘Einde Afval’ te krijgen. Dit gebeurde in opdracht van het Platform Groene Chemie Nieuwe Economie en met steun van Invest-NL. Op basis van hun bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd om het beleid beter aan te laten sluiten op de nieuwe, groene economie.

Dagvoorzitter Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot) gaat in gesprek met ondernemers (onder andere Synova en Neste), beleidsmakers en de deelnemers over de huidige belemmeringen én de kansen die er op economisch en ecologisch vlak liggen. Aan vertegenwoordigers van verschillende beleidsniveaus (provinciaal, Rijk, EU) zal de publicatie met aanbevelingen worden overhandigd.

Bij de bijeenkomst zal ook de groeifondsaanvraag voor Biobased Circular worden toegelicht.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

De conferentie is bedoeld voor zowel ondernemers als voor ambtelijke en politieke vertegenwoordigers op provinciaal, landelijk en Europees niveau. En is mede mogelijk gemaakt door: Groene Chemie Nieuwe Economie, CBBD Network Chemical Recycling, Chemelot Circular Hotspot, Ecomatters en Invest-NL.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies