Landelijke bijeenkomst Circulair Terreinbeheer

Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) organiseert op 19 juni een landelijke dag, dit keer bij Wageningen University & Research in Wageningen.

Tijdens de bijeenkomst staat de praktijk van de pilots binnen CT centraal: hoe lopen de pilots met bodemverbeteraars in stedelijk en agrarisch gebied? Wat is er nodig om een pilot draaiende te houden en wat zijn de stappen richting opschaling? Daarnaast gaan we in op een aantal actuele onderwerpen zoals kwaliteitsborging en de tussenresultaten van het CT Kennisprogramma. Ook is er een mogelijkheid om het natuurterrein op de campus van de WUR te bekijken en te horen hoe dit beheerd wordt.

Stap voorwaarts

Via plenaire presentaties en aansluitende werksessies krijgen de deelnemers brede informatie en kunnen zij hun kennis en ervaringen delen. We verwachten een hoge opkomst – net als vorig jaar – met deelname van agrariërs, beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en andere belangstellenden. Met elkaar willen we weer een stap voorwaarts zetten in het realiseren van circulair terreinbeheer.

De dag start om 9.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Noteer de datum. Meer informatie over het programma en over de wijze van aanmelden volgt.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies