Hackaton vervuilde bagger

Van april 2024 tot en met eind juni 2024 organiseert BlueCity een hackathon om een doorbraak rond vervuilde bagger te forceren. Het doel hierbij is inzichten delen en in kaart brengen wat er nu mis gaat, te begrijpen wat er nodig is voor structurele economische en ecologische oplossingen en daarop te handelen door samen die oplossingen te ontwerpen.

De kwaliteit van onze rivieren, meren en plassen in Nederland holt in een rap tempo achteruit. Dit wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door het storten van vervuilde bagger. De ecologische gevolgen zijn niet te missen: de afnemende waterkwaliteit leidt tot afname van biodiversiteit en in sommige gevallen ook tot gezondheidsproblemen bij de mens. Toenemende kritiek uit maatschappelijke hoek, versterkt door media-uitingen, onderstreept de dringende behoefte aan een verandering in het gehele systeem.

In Nederland hebben we te maken met een jaarlijks baggeroverschot van 40 miljoen kuub. Wat gaan we hiermee doen? Van baggeraar tot waterschap, van provincie tot gemeente en van ondernemer tot ministerie: dit vraagstuk raakt iedereen. Hoe mooi zou het zijn als we dan ook samen de verantwoordelijkheid nemen en de krachten bundelen om deze kritieke kwestie aan te kunnen pakken?

Ben jij vanwege je kennis, bedrijfsbelang of motivatie uit het juiste hout gesneden om bij te dragen aan deze opgave? Meld je dan aan voor 22 maart 2024!

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies